לשיחת ייעוץ ראשונית השאירו את הפרטים ונחזור אליכם

  ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה רגילה

  לפי החוק (חוק הירושה, תיקון 12, סעיף 8א) – "בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר…"

  כלומר, חוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע שבמות אדם עובר עיזבונו ליורשיו, כאשר היורשים הינם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואת המנוח. אם אדם לא ערך צוואה לעצמו יורשיו יהיו לפי הדין וזהותם ואופן חלוקת העיזבון יהיו בהתאם לקבוע בחוק הירושה. אם האדם ערך צוואה לעצמו – יורשיו יהיו הזוכים שהחוק קבע בצוואה שהותיר אחריו, וחלוקת העיזבון ביניהם תהיה בהתאם לקבוע בצוואה שלו.

  קיימות 3 קטגוריות עיקריות של צוואות:

  • צוואה רגילה.
  • צוואה משותפת.
  • צוואה הדדית.

  חשוב לציין כי צוואה מאפשרת לאדם להורות כיצד יחולק עיזבונו לאחר מותו, אם הצוואה תקנית ואושרה על ידי הגורמים הרלוונטיים – הרי שיש לנהוג בהונו וברכושו של המצווה על פי ההנחיות שהשאיר בצוואה – הצוואה היא מסמך משפטי מחייב. במקרה של כתיבת צוואה הדדית ההתייחסות היא דומה – יש לפעול לפי מה שכתבו שני בני הזוג בצוואה. יחד עם זאת, ישנם מספר הבדלים משמעותיים בין צוואה הדדית של בני הזוג לבין צוואה של אדם יחיד או צוואה משותפת, לכן חשוב לפנות לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין מוסמך המתמחה בצוואות וירושות.

  למידע נוסף ועריכת צוואה הדדית

  צרו קשר באתר או בטלפון: 077-5563945

  מהי צוואה הדדית?

  על מנת להבין מהם ההבדלים בין עריכת צוואה רגילה לבין עריכת הצוואה ההדדית, אנו מביאים בפניכם סקירה תמציתית על כל אחד מסוגי הצוואות.

  • צוואה רגילה – צוואה בהגדרתה היא מסמך משפטי אשר מתאר בצורה מדויקת מה ייעשה בהונו וברכושו של אדם לאחר מותו. המסמך צריך להיכתב על ידי אותו אדם ובאופן עקרוני הוא תקף גם אם לא נערך על ידי עורך דין ולא נחתם בנוכחות שני עדים, אולם אם כותב הצוואה אינו בקיא בדיני צוואות ייתכן מאוד שצוואה זו תישלל על ידי בית המשפט. לכן, רוב האנשים ינסחו את צוואתם בפני עורך דין ובנוכחות שני עדים, ועורך הדין יוודא כי הצוואה נכתבה כך שתאושר על ידי בית הדין.
  • צוואה הדדית – הגדרתה של צוואה הדדית,

  צוואה הדדית היא צוואה משותפת של שני אנשים (בדרך כלל זוג נשוי), שבוחרים להוריש את רכושם לאחר מותם באופן שמוסכם על השניים. בדרך כלל, הזוג מסכים להשאיר את כל, או רוב, הרכוש לבן הזוג שנותר בחיים. וזה האחרון, יעביר לאחר מותו את הרכוש לילדים או ליורשים מוסכמים אחרים.

  כלומר, צוואה הדדית הינה צוואה שנכתבת על ידי שני בני זוג במטרה לעקוף את חוק הירושה ולקבוע כי לאחר מות אחד מהם – כל הרכוש עובר לבן הזוג שנשאר בחיים. הרכוש יחולק לילדים רק לאחר שבן הזוג השני הולך לעולמו. צוואה שכזאת היא בעצם מסמך הכולל שתי צוואות של שני בני הזוג, כאשר כל אחת מהן נסמכת על רעותה, או שהם עורכים את הצוואה במסמך משותף לשניהם.

  צוואה הדדית, שלא כמו צוואה רגילה, היא בעצם חוזה ארוך טווח שמוסכם על שני בני הזוג, כאשר במועד עריכת הצוואה ההדדית, שני בני הזוג לא יודעים מי ילך לעולמו ראשון ומתי בדיוק ימומש החוזה. זאת ועוד, לאחר החתימה על הצוואה ההדדית ולאחר מותו של אחד המצווים, החיים עשויים להשתנות והנסיבות החדשות יכולות לגרום לבן הזוג שנותר בחיים ירצה לשנות את הצוואה ויהיה עליו לעתור לבית המשפט, עתירה שיכולה להסתיים בדרישה לערוך צוואה חדשה.

  כלומר, בגלל שמדובר בהסכם לטווח הארוך וקשה לשער מה יהיו נסיבות החיים בעתיד, ייתכן ותתבקש התערבות שיפוטית שתקבע אם הצוואה ההדדית עדיין שרירה וקיימת.

  ב-2005 תוקן חוק הירושה על ידי הוספת סעיף 8א לחוק הקיים. הסעיף נועד לעגן את המוסד של צוואה הדדית ולאפשר לבני זוג לערוך צוואה הדדית מחייבת. כדאי לדעת כי סעיף 8א שהתווסף לחוק רק בשנת 2005 אינו חל על צוואות שנערכו לפני כן, ואם רוצים לבטל את הצוואה חשוב לקבל ייעוץ משפטי ולהתייחס לתקדימים בנושא זה.

  חשוב להדגיש כי צוואה הדדית לבני זוג נשואים או ידועים בציבור הינה צוואה ששני בני הזוג החליטו והסכימו לגבי תוכנה. בני הזוג עורכים את הצוואה יחד במסמך אחד או בשני מסמכים המסתמכים זה על זה. ההוראות במסמך של בן זוג אחד מסתמכות על ההוראות המקבילות בצוואה של בן הזוג האחר.

  עקרון ההסתמכות ההדדית מהווה את אחד ההבדלים המרכזיים בין צוואה רגילה לצוואה הדדית. בני זוג יכולים לערוך צוואה הדדית כדי להוריש את עיזבונם האחד לאחר, ובהמשך לטובת יורשים שלישיים כמו ילדים. במסמך של צוואה הדדית בני זוג יכולים לקבוע כי בפטירת בן הזוג הראשון מביניהם יעבור כל העיזבון לטובת בן הזוג שנותר בחיים, ובהמשך יועבר העיזבון לטובת ילדיהם המשותפים. כמו כן, בני זוג יכולים לקבוע בצוואה ההדדית שכל אחד מהם יוריש בפטירתו את כל עזבונו לטובת ילדיהם.

  במקרים רבים נהוג לכלול בצוואה ההדדית גם הוראות בדבר יורש אחר יורש כדי להבטיח שלאחר מותו של בן הזג השני יועבר כל הרכוש ליורשים לפי החלוקה המוסכמת של בני הזוג. מומלץ להתייחס לכך בכובד ראש בעת עריכת הצוואה ההדדית ולהכניס מגבלות להוראת יורש אחר יורש.

  ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה רגילה

  מעבר לעקרון הסתמכות, ההבדל העיקרי בין צוואה הדדית לצוואה רגילה הוא בדרך הביטול של המסמך:

  • ביטול צוואה רגילה – צוואה כזאת נכתבת על ידי אדם אחד ותלויה אך ורק ברצונו שלו, כך שאם במהלך חייו המצווה רוצה לשנות את המסמך – הוא יכול לכתוב צוואה אחרת אשר תבטל לחלוטין את הקודמת.
  • ביטול צוואה הדדית – בצוואה מסוג זה מעורבים שני אנשים, לכן ביטולה הופך להיות מורכב הרבה יותר. בית המשפט מעוניין לשמר גם את ההסכמה בין שני בני הזוג, אבל גם לשמור על זכותו של אדם לשנות את דעתו האישית. לכן, על פי החוק ניתן לבטל צוואה הדדית בהתקיים שני תנאים.

  האם ניתן לבטל צוואה הדדית? תנאים לביטול צוואה הדדית

  • כאשר שני בני הזוג בחיים – על בן הזוג שמעוניין לבטל את הצוואה להודיע על כך בכתב למצווה השני. ברגע שהודעה כזאת נמסרה – הצוואה מבוטלת לחלוטין.
  • כאשר אחד מבני הזוג כבר אינו בין החיים – על בן הזוג שמעוניין לבטל את הצוואה להסתלק מכל חלק של העיזבון שהוא אמור לקבל על פי צוואת המנוח. אם העיזבון כבר חולק על פי הצוואה המשותפת והוא בכל זאת מעוניין לבטל את הצוואה – עליו להשיב את כל שירש אל העיזבון ואם זה בלתי אפשרי – להשיב את שווי החלק שירש.

  יתרונות הצוואה ההדדית – למה לעשות צוואה הדדית?

  • שמירה על הרכוש והזכויות של שני בני הזוג העורכים את הצוואה ההדדית.
  • בני הזוג קובעים יחד כיצד יחולק רכושם לאחר מותו של אחד מהם.
  • הבטחת היציבות הכלכלית של בן הזוג שנותר בחיים.
  • מניעת סכסוכי יורשים לאחר מותו של אחד מבני הזוג.

  בענייני צוואה תמיד כדאי לפנות לעורך דין המתמחה בכך על מנת לערוך צוואה חוקית ותקנית ולכלול הוראות בהתאם לצורך.

  לסיכום: צוואות מבטלות את חוק הירושה הסטנדרטי, ומחייבות את בני המשפחה לנהוג בהון וברכוש כפי שנכתב בה. ההבדל בין צוואה רגילה להדדית היא, שאת האחרונה קשה יותר לבטל וניתן לעשות זאת רק על סמך התנאים שצוינו לעיל. בכל מקרה – בענייני צוואה כדאי תמיד להיות מלווים בעורך דין המתמחה בתחום, על מנת להיות בטוחים שעושים את הכל על פי החוק.

  הגבלות שחלות על שינויים של הצוואה ההדדית

  תיקון מספר 12 בחוק הירושה אמור לתת מענה למספר שאלות בעייתיות שמעוררת הצוואה ההדדית, שמבוססת על כך ששני בני הזוג סומכים זה על זו שהצוואה לא תשונה על ידי אחד מהם ללא ידיעת השני, כמו:

  • מהו אופייה של הודעת ביטול הצוואה ההדדית, שייתן מבטל הצוואה למצווה השני?
  • האם נדרשת הודעה בכתב או שאפשר להסתפק בהודעה בעל פה?
  • מהו הדין במקרה שמקבל ההודעה נמצא במצב שבו הוא מנותק מהמציאות (חוסר הכרה, דמנציה וכד') כשהוא מקבל את הודעת ביטול הצוואה?

  לפי חוק הירושה, תיקון מס' 12 – לביטול צוואה הדדית יהיה תוקף אם יתקיים אחד מתנאים אלה:

  • ביטול הצוואה כששני בני הזוג בחיים – המצווה שמבקש לבטל את הצוואה שלו ימסור הודעה בכתב למצווה השני.
  • ביטול הצוואה לאחר מות אחד משני בני הזוג וכל עוד העיזבון לא חולק – המצווה שנותר בחיים ורוצה לבטל את הצוואה שלו "יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת" (דברי החוק).

  ביטול הצוואה לאחר חלוקת העיזבון – המצווה שנותר בחיים ישיב את הרכוש שירש בהתאם לצוואה ההדדית, ובמקרה שההשבה כבר לא סבירה, הוא ישיב את שווי חלקו בעיזבון שירש.

  למידע נוסף ועריכת צוואה הדדית

  צרו קשר באתר או בטלפון: 077-5563945

  המאמר נכתב על ידי:

  עורך דין יוסי ברקוביץ, 60, מתגורר בגני תקווה נשוי + 2.

  עורך הדין ברקוביץ מעניק שירות משפטי נרחב ללקוחות מגוונים מכל רחבי הארץ והעולם

  לעו"ד ברקוביץ היכרות מעמיקה וניסיון רב עם העולם המשפטי הסבוך של דיני הצוואות והירושות. כתיבת הסכמים בין יורשים, ניהול עיזבונות, פירוק שיתוף, ניהול קונפליקטים ומשברים בין יורשים, ייצוג מקצועי בבתי המשפט הן כמתנגד לקיום צוואות והן כמשיב להתנגדות, ייעוץ לכתיבת צוואות, וכן ייצוג מקיף עם שוק המקרקעין, בתחום הסכמי המכר ומיסוי.

  לקריאה נוספת אודות צוואות כנסו:

  ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה רגילה

  קצת עליי:

  לשיחת ייעוץ ראשונית
  השאירו את הפרטים ונחזור אליכם

   מאמרים נוספים

   מצב בו הליך משפטי מורכב ביותר
   אחרי פטירתו של אדם זה או אחר יצטרכו קרובי המשפחה שלו לטפל בכמה וכמה נושאים בירוקרטיים שקשורים לפטירה – הנפקת תעודת הפטירה הרשמית, סגירת חשבון בנק וכמובן בדיקה האם הוא הותיר אחריו צוואה שבה מפורט אופן חלוקת העיזבון שלו. למשך...
   להמשך קריאה
   אחד מהנושאים הבירוקרטיים המהותיים
   אחרי פטירתו של אדם אין מנוס מהצורך להתעסק עם כמה נושאים בירוקרטיים מהותיים ובכללם הנושא של צו קיום צוואה. מדובר בפנייה מסודרת אל רשם הצוואות ובקשה לחשוף את צוואתו של המנוח על מנת לקיים את הכתוב בה ולחלק את העיזבון...
   להמשך קריאה
   חברת שיווק באינטרנט חברת שיווק באינטרנט
   Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support