לשיחת ייעוץ ראשונית השאירו את הפרטים ונחזור אליכם

  הסכם חלוקת עיזבון

  הסכם חלוקה בין יורשים

  חוק הירושה קובע כי יורשים על פי דין רשאים לערוך הסכם פנימי ביניהם כדי לחלק את העיזבון של המוריש באופן שונה מהחלוקה אשר נקבעה בצוואה או בצו הירושה. לפי סעיף 110 א' לחוק הירושה נקבע כי יש שתי שיטות לחלוקת עיזבון, השיטה הראשונה היא חלוקה על פי צו בית משפט, השיטה השנייה היא בדרך של הסכם בין יורשים.

  שיקולים מרכזיים לחלוקת העיזבון בדרך של הסכם בין יורשים

  השיקול המרכזי להסכם בין יורשים נובע לרוב משיקולי מס, חשוב לציין כי לאחר חלוקת העיזבון שהותיר אחריו המנוח, אם מחליטים לחלק את העיזבון בדרך אחרת, הרי מדובר בהסדר בין בעלי רכוש ולא בהסכם בין יורשים. בנוסף, לעתים המנוח הותיר עיזבון גדול הכולל נכסים שונים, כדי למנוע סכסוכים, ויכוחים ובעלות משותפת של כמה יורשים על נכס מסוים, היורשים יכולים להגיע להסכם ביניהם, ההסכם מאפשר גם לאזן פערים בשווי הנכסים המחולקים ביניהם. לדוגמה, שלושה אחים שקיבלו בירושה דירה, רכב וחסכונות בבנק יכולים לחתום על הסכם בין יורשים ולקבוע מי יקבל את הדירה וכיצד לאזן את הפערים באמצעות תשלומי איזון ביניהם או בדרך חוקית אחרת.

  שתי הדרכים לשינוי חלוקת העיזבון נובעות מהאמור בצו הירושה או בצו קיום צוואה, בסעיף 11 לחוק הירושה נקבע כיצד ניתן להסדיר את חלוקה העיזבון בין היורשים בעוד סעיף 6 לחוק הירושה קובע כיצד ניתן לחלק את העיזבון בין יורשיו של המנוח בדרך של הסתלקות יורש או יורשים. ישנם הבדלים מהותיים בין שתי הדרכים לכן חשוב לפנות לעורך דין מקצועי ומנוסה כדי לקבל ייעוץ ולפעול בדרך נכונה וחוקית.

  כדאי לדעת כי הסדר בין יורשים מחייב כי חלוקת העיזבון מחדש תיעשה רק בין היורשים עצמם, בעוד באמצעות הסדרים של הסתלקות מירושה ניתן לחלק נתח מהעיזבון גם למי שאינו יורש על פי דין או מכוח צו הצוואה, כל עוד מסתלקים למנויים בחוק בלבד.

  הדרך הפשוטה ביותר היא לערוך הסכם בין יורשים, לפני החלטה על שינוי חלוקת העיזבון יש לבצע בדיקת צו קיום צוואה, מאחר והחוק קובע כי חייבים לקבל הסכמה מצד כל היורשים, אלא אם נקבע אחרת בצו בית משפט. כאמור, רק היורשים יכולים להיות חלק בהסכם, במידה ומונה מנהל עיזבון לרכוש שהותיר אחריו המנוח, הוא אינו רשאי לקבוע כיצד יחולק העיזבון מחדש בין היורשים ותפקידו רק לסייע ליורשים.

  חלוקת הרכוש בדרך של שלום

  חלוקת ירושה ללא צוואה עלולה לגרום לעתים לסכסוך בין היורשים, בעיקר כאשר היורשים הם בני משפחה. גם במקרים של חלוקת העיזבון לפי צוואה שהותיר המנוח עלולה לגרום לסכסוכים ולרגשות מעורבים. לכן, ישנם מקרים בהם היורשים מעוניינים לחתום על הסכם ביניהם כדי לחלק את העיזבון בדרך הנראית להם. את ההסכם אין צורך לאשר בבית המשפט אך מומלץ לעשות זאת כדי לתת להסכם תוקף משפטי מחייב, וחשוב לערוך הסכם בין יורשים בעזרת עורך דין צוואות וירושות המתמחה בכך.

  חלוקת העיזבון שהותיר אחריו הנפטר נעשית על פי הצוואה שהוא ערך או על פי צו ירושה. יחד עם זאת, היורשים החוקיים רשאים לשנות את חלוקת העיזבון של המצווה באופן שונה מרצון הנפטר והדרך לכך היא באמצעות הסכם חלוקת עיזבון.

  חשוב לזכור כי ברוב המקרים המוריש משאיר לאחר מותו נכסים שונים אותם יש לחלק למספר יורשים. כמובן שאם יש רק יורש אחד אין צורך בחלוקת העיזבון, אך זהו מקרה חריג מאחר ולרוב יש כמה יורשים. חלוקת העיזבון של הנפטר עלולה לגרום לסכסוכים מרים וקשים, למריבות, לחיכוכים המאיימים לקרוע את שלמות המשפחה ולרגשות המוצפים בשל משקעי העבר.

  כאמור, לאחר מותו של אדם העיזבון שלו עובר ליורשיו החוקיים, בין אם על פי צו קיום צוואה ובין אם על פי צו קיום ירושה. החוק בארץ מאפשר ליורשים לשנות את חלוקת העיזבון של הנפטר ביניהם וזאת באמצעות הסכם ייחודי בשם "הסכם לחלוקת עיזבון" . דיני הירושה מכירים בכך שחלוקת העיזבון של הנפטר עשויה להיות לא יעילה מבחינה כלכלית ולגרום לקרע במשפחה. לכן, החוק מאפשר ליורשים לערוך הסכם לחלוקת העיזבון של המנוח באופן שונה מהצוואה או מהכללים שנקבעו לחלוקת העיזבון בין יורשים על פי דין.

  היורשים החוקיים רשאים לשנות את אופן חלוקת העיזבון של המנוח, כל עוד כלל היורשים מסכימים לכך. אם אחד או יותר מהיורשים מתנגד לחלוקת העיזבון בדרך שונה, יש לפנות לבית המשפט והוא יכריע בסוגיה זו. בגלל מורכבות הנושא והצורך להתייחס להיבטי מיסוי – מומלץ לפנות לשירותיו של עורך דין מיומן ומנוסה בתחומי צוואות וירושות, היורשים חייבים לקבל ייעוץ וליווי משפטי צמוד, כך פועלים לפי החוק, מקטינים חבות מס ומונעים סכסוכים בין היורשים החוקיים.

  מתי ומה הסיבות העיקריות לערוך הסכם חלוקת עיזבון?

  הסיבה המרכזית להסכם חלוקת עיזבון הוא מצב שבו היורשים החוקיים מעוניינים לערוך מחדש את חלוקת הרכוש של הנפטר בגלל שיקולי מס, בדרך כלל שיקולים הקשורים למיסוי מקרקעין. ולעיתים ישנם שיקולים אמוציונליים המוסכמים על היורשים.

  חשוב לזכור כי ברוב עסקאות המקרקעין מוטלים מסים שונים כגון: מס שבח, היטל השבחה (מוטל על המוכר) ומס רכישה המוטל על הקונה. אם מבצעים עסקת מקרקעין במסגרת הסכם חלוקת עיזבון, לפי חוק מיסוי מקרקעין זו אינה עסקה המחויבת בתשלום מס, בהתקיים התנאים הבאים:

  • ההסכם נערך רק בין היורשים החוקיים לבין עצמם.
  • אין מעורבות של צד נוסף להסכם.
  • חלוקת העיזבון של הנפטר כוללת את נכסי העיזבון בלבד וללא נכסים נוספים.
  • אופן חלוקת העיזבון נקבע טרם חלוקת העיזבון של הנפטר בפועל.

  חשוב לדעת כי הפטור מתשלום מס מתקיים רק אם העברת המקרקעין נעשתה בתמורה לכסף או בתמורה שוות כסף מנכסי העיזבון עצמו, וכל עוד זו העברה ראשונה של המקרקעין בין היורשים החוקיים. אם ניתנה תמורה נוספת שאינה מהווה חלק מהעיזבון של הנפטר – יוטל מס על חלק זה של העסקה.

  כמו כן, ראוי לציין כי העברת הנכסים בדרך של הסכם בין היורשים דומה להעברת נכסים במקרה של גירושים, בשני המקרים העסקה אינה נחשבת לעסקה במקרקעין לכן אין תשלום מס.

  בנוסף על זאת, ישנם שיקולים נוספים העומדים מאחורי ההחלטה לערוך הסכן חלוקת עיזבון בין היורשים, לדוגמה מקרה שבו יש ליורש רגש סנטימנטלי לנכס ספציפי בעיזבון המנוח ומצב שבו יש שני אחים יורשים והעיזבון כולל דירה וכסף, וכך בהסכם קובעים כי אח אחד יקבל את הכסף והשני יקבל את הדירה בדרך של הפרדת הנכסים, ובהתאם לצורך מבצעים תשלומי איזון ביניהם.

  ניסוח נכון של הסכם חלוקת עיזבון כולל התייחסות רחבה להיבטי המיסוי, ובתהליך זה יש צעדים מחייבים כמו רישום זכויות באטבו, רישום הערת אזהרה וכו'. לכן, חשוב להתייעץ עם עורך דין המתמחה בין היתר בשירותי ניהול עיזבון, ואין לוותר על ליווי משפטי כדי לערוך הסכם חוקי המונע סכסוכים בין היורשים ותשלומי מס.

  נכתב על ידי:

  עורך הדין ברקוביץ מעניק שרות משפטי נרחב ללקוחות מגוונים מכל רחבי הארץ והעולם.

  לעו"ד ברקוביץ היכרות מעמיקה וניסיון רב עם העולם המשפטי הסבוך של דיני הצוואות והירושות. כתיבת הסכמים בין יורשים, ניהול עיזבונות, פירוק שיתוף, ניהול קונפליקטים ומשברים בין יורשים, ייצוג מקצועי בבתי המשפט הן כמתנגד לקיום צוואות והן כמשיב להתנגדות, ייעוץ לכתיבת צוואות, וכן ייצוג מקיף עם שוק המקרקעין, בתחום הסכמי המכר ומיסוי.

  הסכם חלוקת עיזבון

  קצת עליי:

  לשיחת ייעוץ ראשונית
  השאירו את הפרטים ונחזור אליכם

   מידע נוסף בנושא

   למרות שבדרך כלל אדם אשר הולך לעולמו משאיר אחריו צוואה, בפועל לא תמיד זה קורה, או שזה לא מה שהיורשים מעוניינים בו. למשל, לעיתים האופן שבו האדם שנפטר חילק את רכושו בין יורשיו לא הגיוני ועלול להוביל לבעיות כלכליות. החוק קובע, במצבים כאלה ואחרים, שאם היורשים מגיעים ביניהם להסכמה, הם יוכלו לחתום על הסכם חלוקת עיזבון שיכול אף לגבור ולשנות את הוראות הצוואה !!! מדובר על הסכם משמעותי ביותר, שלמעשה מכתיב כיצד יהיה לחלק את הירושה, וזאת למרות מה שהמנוח ביקש. חשוב לזכור, דבר זה יכול לקרות רק כאשר כל היורשים רואים בעין אחת את המצב. אם אתם חושבים שגם במקרה שלכם הסכם כזה יכול לה יותר רלוונטי, כדאי שתפנו אל עו"ד יוסי ברקוביץ' שיוכל לעזור לכם להכין את ההסכם הנדרש.

   מהם היתרונות של הסכם חלוקת עיזבון?

   זה לא במקרה שהרבה יורשים מוצאים את עצמם במצב בו הם רוצים לחתום על הסכם חלוקת עיזבון. כמו הרבה הסכמים אחרים, כל עוד הצדדים חותמים על ההסכם מתוך רצון חופשי, הדבר יכול להקל מאוד על מורכבות הנושא, שכן זה מונע ויכוחים על העיזבון ואף יכול לחסוך לא מעט כסף בעתיד משיקולי מס ושיקולים נוספים. לכן ברור מדוע יש לא מעט מקרים שבהם אנשים פונים לעורכי הדין ומבקשים לחתום על הסכם כזה. בצורה כזאת, כל אחד מהיורשים מקבל את מה שבאמת מגיע לו, ללא התעסקויות או סכסוכים מיותרים.

   עו"ד להסכמים מהסוג הזה – אל מי פונים?

   בין אם אתם רוצים לחתום על הסכם חלוקת עיזבון ובין אם אתם מעוניינים בכל הסכם אחר הקשור לירושה ועיזבון, פנו רק אל עו"ד הבקי בתחום . עוה"ד יוסי ברקוביץ' הוא איש מקצוע ותיק שמגיע עם הרבה מאוד ניסיון וידע. הוא יכול להקשיב, להבין אתכם ולעזור לנסח כל הסכם שתרצו לגבי הירושה והצוואה. אין ספק שעם עו"ד מנוסה, הדרך תהייה קלה יותר. יש לכם שאלות? אתם רוצים לדבר עם עוה"ד ולקבוע עימו פגישה? חייגו למספר: 077-5563945 ועו"ד ברקוביץ יעמוד גם לשרותכם.

   הסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון

   השאירו לכם ירושה? נדמה לכם שהחלוקה בצוואה לא הייתה ממש הוגנת, ואתם מסכימים ביניכם על חלוקה אחרת? אם כך, כדאי לדעת שתוכלו לעשות משהו בנידון. יש אפשרות לחתום על הסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון ובצורה כזאת לחלק את הירושה כראות עיניכם. ואף באופן שונה לחלוטין מהוראות הצוואה. ישנם לא מעט מקרים שבהם זה יכול להיות רלוונטי, כך שאם גם אתם נמצאים בנקודה שבה זה יכול לעניין אתכם, אל תתפשרו על כך. אתם יכולים לפנות עוד היום לעו"ד שיעזור לכם בנושא הזה. עו"ד יוסי ברקוביץ' מזמין אתכם ליצור עימו קשר בכל עת ולקבל סיוע מקצועי ומקיף בחלוקת העיזבון שממתין לכם.

   הסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון – מה צריך לקחת בחשבון?

   כשרוצים לחתום על הסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון ישנם נתונים רבים שיש לקחת בחשבון. למשל, מיהם היורשים? האם חלק מהם קטינים? לאחד מהם יש אפוטרופוס? האם מדובר על מצב שבו כל היורשים באמת תמימי דעים לגבי אופן החלוקה הרצוי? כל הפרטים האלה, ועוד רבים אחרים, הינם חלק בלתי נפרד מחלוקת העיזבון ומההסכם שעליו תחתמו. לכן, מוטב לטפל בנושא בעזרת אנשי מקצוע שבאמת בקיאים בתחום הזה, ויעזרו לכם להגיע לתוצאה המיטבית ביותר.

   פנו אל משרדו של עו"ד יוסי ברקוביץ' עוד היום

   בין אם אתם רוצים לחתום על הסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון ובין אם אתם רוצים לקבל שירות אחר שקשור לענייני הירושה שמחכה לכם, אתם צריכים עורך דין. רצוי כמובן לפנות אל עורך דין מקצועי שאתם יכולים לסמוך עליו. עוה"ד יוסי ברקוביץ' עומד לשרותכם. התקשרו למספר: 077-5563945 ותוכלו לקבוע עימו פגישה במשרדו שכן אין סיבה לדחות את הטיפול בחלוקת העיזבון, כי מגיע לכם לקבל את הירושה שממתינה לכם, ללא סיבוכים מיותרים. וגם אתם תראו שהתהליך יהיה יותר מהיר וקל ממה שאתם חושבים.

   חלוקת עיזבון

   אין ספק שההבנה שמחכה לכם ירושה היא הבנה לא פשוטה, אשר מעוררת רגשות רבים, עוד לפני תחילת התהליך. מעבר לחוויית האובדן, ככל הנראה תצטרכו לחלוק את אשר ירשתם עם מספר אנשים. חלוקת עיזבון יכולה להתנהל בשתי דרכים: או שמתקיימת הסכמה בין היורשים והכל מתנהל בצורה מהירה וחלקה, או שהדברים מסתבכים. יכולות להיות אינספור סיבות אשר מובילות למריבות בין היורשים, ואין ספק שכאשר הירושה גדולה יותר, הסיכוי להתווכח הולך וגדל. רוצים בכל זאת להצליח לחלק את הירושה כמו שצריך? פנו אל עו"ד יוסי ברקוביץ' שיוכל לעזור לכם בצורה מקצועית ואיכותית לכל אורך הדרך.

   מה צריך לקחת בחשבון כשמדברים על חלוקת עיזבון –

   בבואנו לדבר על חלוקת עיזבון ישנם מספר דברים שצריך לשים לב אליהם. למשל, האם יש הסכמה לפחות בין חלק מהיורשים? האם ישנה צוואה שהמנוח השאיר ושיש לכבד? האם ישנם חובות? האם קיימים נכסים וכספים המחכים ליורשים? האם אחד מהיורשים הינו קטין? או חסוי ? חשוב להבין שאם אתם רואים שחלוקת העיזבון אינה פשוטה כפי שציפיתם, כדאי יהיה לפנות לקבלת עזרה כמה שיותר מהר. ברוב המקרים הזמן בדברים האלה לא מסייע. לכן, אם ניתן לפנות לקבלת עזרה מקצועית, מוטב לעשות זאת בהקדם.

   כיצד לבחור עורך דין מתאים

   תוהים באיזה עו"ד להיעזר על מנת לקבל את הטיפול האופטימלי בכל מה שקשור לנושא המורכב של חלוקת עיזבון? זה נכון שיש אפשרויות רבות, אך יש לבחור בעורך דין אשר הינו מנוסה, מכיר את התחום על בוריו ומבין את מורכבויות הנושא. עו"ד יוסי ברקוביץ' מגיע עם הרבה מאוד שנות ניסיון בתחום זה, ובעל לקוחות רבים. בנוסף, הוא זמין עבורכם בכל עת במספר: 077-5563945 ומעניק שירות מסור ואדיב.

   הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים

   לעיתים קורה שאדם אשר הלך לעולמו הותיר אחריו צוואה, הוא מחלק את רכושו בין מספר יורשים, אך בפועל, אלו אינם מרוצים מהחלוקה בגלל סיבה כזו או אחרת. כל עוד היורשים תמימי דעים לגבי העניין, ורוצים לחלק את הרכוש באופן שונה, בהחלט ניתן יהיה לעשות זאת. הדרך לבצע זאת, היא על ידי חתימה על הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים וכמובן שכדי שהסכם כזה באמת יהיה בתוקף, יש לחתום עליו בפני עורך דין. זה נשמע לכם משהו שיכול להתאים גם לכם? אתם מעוניינים לחלק את הרכוש עם היורשים האחרים בצורה שונה לעומת הצוואה וכולכם מסכימים על העניין? אם כך, מוטב לפנות בהקדם לעו"ד יוסי ברקוביץ', אשר יוכל להכין עבורכם כל הסכם שתבקשו בהקשר לחלוקת העיזבון.

   מה צריך להיות כלול בתוך הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים?

   בבואנו לדבר על הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים אנו רואים שההסכם חייב להיות כמה שיותר מפורט. ראשית, עליו לכלול את שמות כל היורשים הרלוונטיים ושנית, הוא צריך לפרט בצורה מלאה את הסיכום לעניין חלוקת הרכוש. בנוסף רצוי שהחוזה יהיה חתום על ידי עורך דין מוסמך לצורך הגשה בבית המשפט. ככל שההסכם יהיה מפורט יותר כך יהיו פחות בעיות בשטח בבואכם לחלק את הרכוש בין כל היורשים.

   איך לבחור עו"ד לענייני חלוקת עיזבון וירושות?

   לא כל עו"ד ידע להכין עבורכם הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים בצורה נכונה ומפורטת. עליכם למצוא עורך דין מומחה בתחום, בעל ניסיון ושירות מסור ואיכותי, שכן על הסכם זה להתבצע בצורה המקצועית ביותר. עו"ד כזה הינו יוסי ברקוביץ', אשר הינו עו"ד ותיק ומנוסה, ומומלץ לחייג עוד היום למספר: 077-5563945. הוא יעזור לכם בצורה מקצועית ואדיבה לכל אורך הדרך.

   למרות שלכל אחד מאיתנו יש זכות לכתוב צוואה, בפועל יש אפשרות גם לשנות את חלוקת הרכוש בין היורשים. לא אחת קורה שהמנוח ביקש לחלק את הרכוש בצורה מסוימת, אך היורשים בפועל מעדיפים חלוקה אחרת. זה יכול להיות בגלל שלל סיבות, וכל עוד היורשים מסכימים לגבי החלוקה החדשה, ניתן יהיה לבצע זאת. גם בניגוד להוראות הצוואה . ובכדי שהדברים יהיו מעוגנים בחוק, יש לחתום על הסכם חלוקה בין יורשים. לכן כדאי שתדעו שאם אתם נמצאים בנקודה בה אתם מעוניינים לחתום על הסכם כזה, עליכם לבחור עו"ד שיוכל לסייע לכם. מחפשים עו"ד מקצועי ומנוסה? חייגו אל עו"ד יוסי ברקוביץ', אשר הינו בעל ניסיון רב בתחום.

   הסכם חלוקה בין יורשים – מה הוא צריך לכלול? 

   כשמנסים להבין מה כולל הסכם חלוקה בין יורשים, ניתן לראות כי ההסכם צריך להיות מפורט. עליו לכלול, פירוט מלא של החלוקה, שבה מעוניינים היורשים, ומעבר לכל אלה, כדי לתת לו תוקף משפטי, הוא צריך לקבל אישור של בית המשפט או רשם הירושה. לכן, חשוב להבין שככל הנראה לא מדובר במשהו שתוכלו לעשות בכוחות עצמכם ועליכם לפנות אל עו"ד מתאים.

   משרדו של עו"ד יוסי ברקוביץ' – הבחירה הנכונה לענייני צוואה וירושות

   כבר בחיפוש ראשוני שכל אחד מאיתנו יעשה אונליין, אנחנו נגלה שישנם עורכי דין רבים אך יחד עם זאת, לא כולם מציעים ללקוח את הניסיון הנדרש בתחום כה סבוך. נושאים כגון ירושות וצוואות הינם מורכבים, ומצריכים רגישות וניסיון רב. עו"ד יוסי ברקוביץ' הינו עורך דין מנוסה המכיר את מורכבויות התחום על בוריו. לכן, אם חשוב לכם להרגיש שאתם מקבלים תמורה מלאה למחיר שתשלמו על הכנת הסכם חלוקה בין יורשים חייגו למספר: 077-5563945 וקבלו ייעוץ ראשוני.

   מאמרים נוספים

   הליך משפטי פשוט וחשוב
   בקשה לצו קיום ירושה עשויה להיות הליך טכני פשוט יחסית (אם כי כזה שמצריך השקעת זמן ותשומת לב לא מבוטלות). יחד עם זאת הגשת הבקשה - לרשם לענייני ירושה או לבית דין דתי, באופן מקוון או ידני - עלולה להסתבך....
   להמשך קריאה
   אופן חלוקת הנכסים בין היורשים
   עיזבון - כלומר כלל הנכסים שהותיר אדם שהלך לעולמו - הוא במקרים רבים מקור לחילוקי דעות בין מי שאמורים לחלוק ביניהם את אותם נכסים. אמנם החוק מאפשר לכל אדם לערוך צוואה שמבהירה כיצד יחולק רכושו (פעולה מומלצת מאוד!), ובמקרים שבהם...
   להמשך קריאה
   חברת שיווק באינטרנט חברת שיווק באינטרנט
   Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support