לשיחת ייעוץ ראשונית השאירו את הפרטים ונחזור אליכם

  התנגדות לצוואה

  התנגדות לקיום צוואה

  התנגדות לצוואה מוגשת לבית המשפט כאשר בעל עניין בצוואה מאמין שהצוואה אינה חוקית. קיימות כמה סיבות בגינן בית המשפט יכול לקבוע שהצוואה אכן אינה חוקית כמו, כותב הצוואה לא היה כשיר בזמן כתיבתה או אולץ להוריש, או לא להוריש, רכוש מסוים לאנשים מסוימים, או שהצוואה עצמה לא עומדת בתנאים שקבע החוק. בעצם, ההתנגדות לצוואה היא בפועל התנגדות ל"צו קיום צוואה".

  הקליקו כאן כדי ליצור איתי קשר

  מהו צו קיום צוואה?

  כדי שהיורשים יוכלו לממש את הצוואה שהותיר הנפטר, עליהם להוציא "צו קיום צוואה". צו זה מאשר את נוסח הצוואה ומתקף אותה כפסק דין. היורשים נדרשים לפרסם את הגשת הבקשה לצו קיום צוואה ברשומות ובעיתונים, כדי לאפשר לבעלי עניין להגיש התנגדות לצוואה (טופס בקשה לצו קיום צוואה).

  מי רשאי להתנגד ולערער על הצוואה?

  כל אדם בעל עניין יכול להתנגד לצוואה. בעל עניין הוא כל אדם או עסק שיש לו מה להרוויח או להפסיד אם יימצא שהצוואה תקפה. למרות שרוב בעלי העניין הם בני משפחה שחשים שהצוואה אינה הוגנת כלפיהם, התנגדות לצוואה יכולה להגיע גם מצד הנושים של הנפטר.

  צפו בעו"ד ברקוביץ' מסביר מתי ואיך ניתן להגיש התנגדות לצוואה

  איך מתנגדים לצוואה?

  התנגדות לצוואה מתחילה כאשר בעל עניין מגיש עתירה בפני בית המשפט שקוראת תיגר על הצוואה. על מגיש העתירה להוכיח שהצוואה אינה חוקית. לפי החוק, כל אדם יכול להגיש התנגדות לקיום צוואה בתוך 14 יום ממועד פרסום הגשת הבקשה לקיום צוואה ברשומות ובעיתונות. אבל, במקרים מיוחדים הרשם או בית המשפט יכול לקבוע מועד מאוחר יותר.

  את ההתנגדות לצו קיום הצוואה צריך להגיש כתצהיר בכתב לרשם לענייני ירושה, עם עותק אחד לבית המשפט ועותקים נוספים, כמספר בעלי העניין בתיק.

  מה צריכה לכלול ההתנגדות לקיום הצוואה?

  • ציון נושא ההתנגדות.
  • רשימת נימוקים להתנגדות.
  • צרוף של המסמכים הרלוונטיים, עליהם מתבססת ההתנגדות.
  • תצהיר (מאומת בפני עורך דין), שתומך בעובדות שמופיעות בכתב ההתנגדות.
  • קבלה עבור תשלום האגרה הנדרשת.
  • טופס "פתיחת הליך".
  • אם המתנגד מיוצג על ידי עורך דין, צריך לצרף ייפוי כוח של המתנגד.

  לאחר הגשת ההתנגדות, התיק מועבר לבית המשפט על ידי מזכירות הרשם.

  מהם התנאים להגשת התנגדות לקיום צוואה במטרה לפסול אותה?

  • אם קיימת צוואה מאוחרת מזו שעבורה הוגשה בקשה לצו קיום צוואה.
  • אם בצוואה יש פגמים, או אם היא לא משקפת את הרצון האמתי של המוריש.
  • אם הצוואה נערכה בתנאים שמלמדים על השפעה בלתי הוגנת כמו: תחת איום, לחץ או אונס או, אם אחד הנהנים מן הצוואה השתתף בהכנתה.

  שיקולים שצריך לקחת בחשבון כשמתנגדים לצוואה

  לפני שמגישים התנגדות לצוואה, כדאי להתייעץ עם עורך דין לגבי החוקים שנוגעים להתנגדות, הסיבות בגינן רוצים להתנגד לצוואה ותוכן הצוואה עצמה.

  את תוכן הצוואה יהיה קשה לנצח כי בית המשפט בדרך כלל מניח שצוואות, שעומדות בדרישות החוק, הן צוואות תקפות. לכן, חשוב לבסס את ההתנגדות על סיבות ספציפיות ולהבהיר מדוע הצוואה אינה תקפה, לדעת המתנגד.

  בקשת התנגדות לצוואה שמוגשת רק בגלל שהמתנגד לא מרוצה מחלוקת הרכוש, מבלי להוסיף את הנימוקים להתנגדות שלו, בדרך כלל תידחה על ידי בית המשפט.

  לחלוקת עיזבונו של המנוח יש להוציא צו קיום צוואה, הצו מאשר את נסח הצוואה ומקנה לה תוקף משפטי. את הבקשה מפרסמים בעיתון יומי וברשומות השונות כדי לאפשר זמן להגשת התנגדות לקיום הצוואה. החוק בישראל קובע כי כל אדם יכול להגיש התנגדות לקיום צוואה, יש להגיש את ההתנגדות תוך 14 ימים ממועד פרסום הגשת הבקשה לצו קיום צוואה, ישנם מקרים מסוימים בהם בית המשפט או הרשם לענייני ירושה יחליטו על הארכת המועד להגשת התנגדויות.

  קרדיט: freepik

  עורך דין התנגדות לצוואה

  באופן כללי החוק הישראלי מאפשר לכל אדם בעל אינטרס בהתנגדות לצוואה להגיש את התנגדותו למתן הצו לקיום צוואת המנוח. זהו מסמך כתוב המוגש לידי הרשם לענייני ירושה על מנת למנוע את מתן צו קיום הצוואה. את ההתנגדות ניתן להגיש רק לאחר שהיורשים או עורך דין מטעמם הגישו בקשה למתן הצו וטרם הוצאת צו קיום צוואה.

  מהם המקרים בהם ניתן להגיש התנגדות לקיום צוואה?

  במקרה בו אין צוואה שהמנוח הותיר אחריו, יורשיו מגישים לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו ירושה, החוק קובע כי יש לפרסם את הבקשה ברשומות ובעיתון יומי כדי לאפשר הגשת התנגדות לצו ירושה, בדיוק כמו בהליך הגשת התנגדות לקיום צוואה.

  אם המנוח הותיר אחריו צוואה, יש להגיש את ההתנגדות לקיון הצוואה ללשכת הרשם לענייני משפחה עם עותק לבית המשפט. העילה המרכזית להגשת התנגדות לקיום הצוואה היא אי כשרות לצוות. הוכחת הטענה אינה פשוטה ומחייבת ייעוץ וייצוג משפטי של עורך דין מנוסה בתחום.

  המקרים השכיחים להגשת התנגדות לצו קיום צוואה הם:

  • גילוי צוואה מאוחרת שהותיר אחריו המנוח לאחר הגשת בקשה למתן צו ירושה.
  • פגמים שנפלו בצוואה ועלולים להוביל לביטולה המלא או החלקי.
  • חשד כי הצוואה אינה משקפת את רצונו החופשי של המצווה.
  • צוואה שנעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת, איום, אונס או תרמית.
  • חשד כי אחד הנהנים השתתף בעשיית הצוואה והשפיע על המנוח.

  מסמכים נדרשים לבקשת ההתנגדות לקיום צוואה:

  חשוב להגיש בקשה מסודרת לרשם לענייני ירושה, לכן יש לנסח מסמך בקשה להתנגדות למתן הצו, המסמך חייב להכיל את הפרטים הבאים:

  • שם מלא ותעודת זהות של המתנגד או המתנגדים.
  • שם מלא ותעודת זהות של המנוח.
  • שמות ופרטי תעודת זהות של היורשים על פי הצוואה שהותיר המנוח.
  • מסמך התנגדות מפורט הכולל עובדות המחזקות את בקשת ההתנגדות, המסמך חייב להיות ערוך ומאומת על ידי עורך דין.
  • אישור על תשלום אגרה.
  • ייפוי כוח לעורך דין, אם מיוצגים על ידי עורכי דין.

  הגשת תצהיר לרשם ולבתי המשפט

  כדי להתנגד לצו קיום צוואה, יש להגיש תצהיר ערוך בכתב לרשם לענייני ירושה, את הבקשה יש להגיש במספר עותקים, אחד מהם ישמש את בית המשפט. בתצהיר ההתנגדות לצוואה יש לכלול את הפרטים והנושאים הבאים:

  • נושא ההתנגדות לקיום הצוואה.
  • פירוט בכתב של נימוקי ההתנגדות.
  • מסמכים רלוונטיים הקשורים לנימוקי ההתנגדות.
  • תצהיר מאומת בפני עורך דין התומך בעובדות שהועלו בנימוקי ההתנגדות.
  • קבלה המעידה על תשלום האגרה הנדרשת.
  • טופס פתיחת הליך הגשת התנגדות.
  • ייפוי כוח לעורך הדין המייצג את המתנגד לקיום הצוואה.

  התנגדות לקיום צוואה יש להגיש באחת משלוש דרכים אפשריות:

  • באמצעות האתר המקוון (תומך בדפדפן כרום בלבד).
  • הגעה פיזית ללשכת הרשם לענייני ירושה המטפל בתיק, בהתאם לשעות קבלת קהל בלשכת הרשם. חשוב לתאם תור מראש כדי לחסוך זמן.
  • אפשר לשלוח את בקשת ההתנגדות גם בדואר למשרדי הרשם לענייני ירושה.

  עילות התנגדות לצוואה

  אין זה פשוט להתנגד לצוואה אך אפשרות זו בהחלט קיימת עבור מי שחושב שיש בסיס לטענותיו בנוגע לצוואה זו או אחרת. בעולם המשפט בכלל ובתחום הצוואות והירושות בפרט הנושא של התנגדות לצוואה הוא אחד המאתגרים והמורכבים שיש וחובת ההוכחה מוטלת על מי שטוען לכך, כמו גם על עורך הדין שלו. על פי החוק ישנן כמה עילות התנגדות לצוואה ובמידה ואדם זה או אחר מעוניין להתנגד עליו להוכיח ולהראות מעל לכל ספק שאכן הצוואה אינה חוקית על פי אחת או יותר מעילות אלה. אין זה פשוט כלל וכלל והמחוקק מתייחס בחשדנות יתרה כלפי טענות אלה.

  אילו עילות התנגדות לצוואה מוכרות כיום?

  מי שמתכוון להתנגד לצוואה בעצם צריך להראות שהצוואה אינה חוקית. ישנם קריטריונים קשיחים שצוואה צריכה לעמוד בהם על מנת להיות חוקית ולכן חשוב להכיר אותם כאשר ניגשים לעריכת צוואה. עילות התנגדות לצוואה תהיינה קשורות לאי עמידה בקריטריונים אלה. למשל, צוואה לא יכולה להיות מודפסת אלא להיכתב ולהיחתם בכתב יד. בנוסף, בצוואה צריכים להופיע התאריך המלא ושמו המלא של המצווה. מי שמתנגד לצוואה ינסה לטעון שיש צוואה אחרת מאוחרת יותר (רשם הצוואות צריך להתייחס לצוואה האחרונה שהותיר המנוח) וגם יכול לטעון שהצוואה נערכה תוך כדי להפעלת לחצים על המנוח מצד אנשים שלטשו עיניהם לכספיו ורכושו.

  להתנהל בחוכמה כאשר רוצים להתנגד לצוואה

  מי שחושב שיש לו בסיס לטענה על אי חוקיותה של צוואה מסוימת – צריך לפנות ללא דיחוי לעורך דין שעוסק בצוואות וירושות ולהעלות את הטענות שלו. רשם הצוואות מאפשר פרק זמן קצר מאד להגשת התנגדויות ולכן אסור להתעכב עם העניין. עורך דין יוכל להסביר מהן עילות התנגדות לצוואה הקבועות בחוק ואיך צריך להוכיח את תקפותן בצוואה המדוברת. הוא יבחן לעומק את המקרה ואת הטענות של הלקוח שלו וימליץ על דרך ההתנהלות והפעולה שתהיה הכי נכונה על פי שיקול הדעת המקצועי שלו.

  עורך הדין יוסי ברקוביץ מתמחה בתחום של צוואות וירושות ומומלץ לפנות אליו לייעוץ פרטני בנוגע לנושאים אלה.

  הקליקו כאן כדי ליצור איתי קשר

  דיון בבית המשפט או בבית דין רבני

  לאחר הגשת ההתנגדות לקיום צוואתו של המנוח נקבע מועד לדיון בבית המשפט לענייני משפחה, במידה ויש הסכמה בין היורשים ניתן לדון בתיק גם בבית דין רבני. הליך ההתנגדות מורכב ואינו פשוט, נטל ההוכחה חל על מגיש הבקשה, לעתים דיונים מתארכים ונמשכים מן רב, ועלויות המשפט עלולות להיות גבוהות לצדדים.

  במקרה בו בית המשפט קובע כי ישנה עילה לביטול הצוואה, הוא יבטל את צו קיום הצוואה, ועיזבונו של המנוח יחולק בין יורשיו על פי דין, כפי שנקבע בחוק הירושה. במידה וקיימת צוואה קודמת והוגשה התנגדות רק על הצוואה האחרונה, העיזבון יחולק לפי הצוואה הקודמת.

  • חשוב לציין כי חובה להגיש את ההתנגדות למתן צו קיום צוואה תוך 14 ימים ממועד פרסום הבקשה לצו קיום צוואה בעיתון וברשומות. אם חלפו 14 ימים יש להשיג אישור מבית המשפט לענייני משפחה או מהרשם לענייני ירושה, אחרת לא ניתן להגיש את ההתנגדות.
  • בקשת התנגדות לקיום צוואה חשוב לערוך בעזרת עורך דין מקצועי ומנוסה כמו עו"ד יוסי ברקוביץ, יש לפעול במסגרת הזמן האפשרית על פי החוק כדי להימנע מסיבוכים ועיכובים מיותרים, וחשוב לצרף את כל המסמכים ולנסח בקשה מפורטת ועניינית.

  למידע נוסף על התנגדות לקיום צוואה ולייעוץ

  צרו קשר באתר או בטלפון: 077-5563945

  נכתב על ידי:

  עורך הדין ברקוביץ מעניק שירות משפטי נרחב ללקוחות מגוונים מכל רחבי הארץ והעולם.

  לעו"ד ברקוביץ היכרות מעמיקה וניסיון רב עם העולם המשפטי הסבוך של דיני הצוואות והירושות. כתיבת הסכמים בין יורשים, ניהול עיזבונות, פירוק שיתוף, ניהול קונפליקטים ומשברים בין יורשים, ייצוג מקצועי בבתי המשפט הן כמתנגד לקיום צוואות והן כמשיב להתנגדות, ייעוץ לכתיבת צוואות, וכן ייצוג מקיף עם שוק המקרקעין, בתחום הסכמי המכר ומיסוי.

  לקריאה נוספת בנושא צוואות היכנסו:

  התנגדות לצוואה

  קצת עליי:

  לשיחת ייעוץ ראשונית
  השאירו את הפרטים ונחזור אליכם

   מידע נוסף בנושא

   לכל אחד ואחת מאיתנו יש זכות לבחור מה יקרה לרכוש לנכסים ולהון שלנו לאחר לכתנו. לשם כך נועדו הצוואות, אשר מהוות פירוט והנחיה רלוונטיים עבור נושאים אלו. עם זאת, ניתן לראות שישנן גם בקשות שונות של התנגדות לצוואה. לכן, אם גם אתם נמצאים בנקודה שבה אתם מתלבטים האם להגיש התנגדות כזאת או לא, טבעי שתרצו לדעת דבר או שניים בנושא. באופן עקרוני החוק קובע בישראל שכל אחד יכול להגיש התנגדות לכל צוואה, אך בפועל, כמובן שצריכה להיות לכם זיקה לצוואה שעליה מדובר. כך או כך, חשוב לעשות זאת בצורה מסודרת ולכן כדאי לפנות לעו"ד שיוכל לעזור וללוות אתכם לכל אורך הדרך. איש מקצוע שכזה הוא עו"ד יוסי ברקוביץ', אשר איתו תוכלו להיות בטוחים, כבר מהרגע הראשון, שיש לכם על מי לסמוך.

   מתי מגישים התנגדות לצוואה?

   ישנם מקרים החוזרים על עצמם לא פעם בנושא הגשת בקשות שונות של התנגדות לצוואה. למשל, אם מגלים צוואה מאוחרת שלמעשה הותיר אחריו הנפטר, כלומר לאחר הגשת בקשה למתן צו ירושה, או כאשר ישנה צוואה עם פגמים אשר עלולים להוביל לביטולה. המקרה השלישי שבו יש אפשרות להגיש בקשת התנהגות, הוא כאשר מדובר על חשד שהצוואה לא משקפת באמת את רצונו של המנוח. לא אחת מוגשות בקשות כאלה כאשר הצוואה נעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת, כמו למשל תרמית, איום וכדומה.

   למה חשוב לבחור עו"ד שיוכל לעזור?

   הגשה של בקשת התנגדות לצוואה זה לא עניין פשוט. ישנם דברים רבים שצריך לדעת בנושא וכמובן, גם להכיר את החוק לעומק. לכן, אם יש לכם אפשרות לפנות לעו"ד שיוכל לעשות הכול כדי לעזור לכם, אין סיבה שתוותרו על שירות שכזה. עו"ד יוסי ברקוביץ' זמין עבורכם בכל עת וישמח לסייע לכם בעזרת הניסיון והידע הרבים שלו בנושא. רוצים לקבל פרטים נוספים? לקבוע פגישה ראשונה כדי להתחיל את התהליך? צרו קשר כבר עכשיו במספר: 077-5563945 ותזכו לשירות ולליווי מקצועי.

   התנגדות לצו קיום צוואה

   צוואות וירושות הינם נושאים מורכבים, הנוגעים לכולם, בשל האובדן הכבד וכמו כן ההתעסקות המעיקה שאלו יוצרות. במוקדם או במאוחר כמעט כל אחד מאיתנו יימצא את עצמו במצב בו יקבל ירושה מהקרובים אליו, ונשאלת השאלה: מה עושים במצב כזה? ניתן לראות שיש לא מעט מקרים שבהם מתעורר הצורך או הרצון להתנגד לצוואה כלשהי, וחשוב להבין: החוק קובע שמותר לעשות זאת. יחד עם זאת, התנגדות לצו קיום צוואה הוא לא עניין כל כך פשוט. צריך להכיר את המקרים שבהם זה אפשרי וכמו כן איך מקיימים את התהליך עצמו. אם גם אתם עומדים ומתלבטים לעניין הגשת התנגדות שכזו, מוטב שתפנו לעורך דין מתאים עוד היום. במקרה של עו"ד יוסי ברקוביץ' תזכו למישהו שדואג לכם ונלחם את המלחמה שלכם עבורכם.

   התנגדות לצו קיום צוואה – מתי זה אפשרי?

   צוואתו של אדם משקפת את הרצון האחרון שהיה לו. עם זאת, לצערנו הרב לא פעם אנחנו רואים שהצוואות אינן תקינות. למשל, אם אותו אדם שחתם על הצוואה כבר לא היה צלול בדעתו, ניתן יהיה להתנגד לה. בנוסף, אם נצליח להוכיח שהאדם שחתם על הצוואה עשה זאת כי הכריחו אותו או איימו עליו, בהחלט יכול להיות שזה יוביל לביטול הצוואה. אם תוכן הצוואה איננו הגיוני ואיננו סביר באופן מוחלט, גם כאן יש מה לעשות. כך או כך, בכדי להגיש התנגדות לצו קיום צוואה צריך להכיר את הנהלים. לכן, רצוי כמובן שיעמוד לצידכם עורך דין שיוכל ללוות את התהליך כולו, הבקיא בתחום

   בחירת עורך דין מתאים

   כשמדובר בתחום רגיש ומורכב כגון תחום דיני המשפחה, ובפרט נושא הצוואות, יש להיעזר בעורך דין בעל ניסיון אשר מכיר את התחום על בוריו, ויוכל לסייע לכם בצורה המיטבית. עורך דין מתאים אשר יטפל בצורה אופטימלית בנושא כגון התנגדות לצו קיום צוואה הוא כזה שמתייחס בקפדנות ודקדקנות לנושאים אלו, יבחן את פרטי המקרה על כל רבדיו וידאג לשמור על זכויותיכם. לכן, אם אתם מחפשים מישהו מקצועי, מסור ואיכותי, חשוב לבדוק שהוא גם מנוסה ובעל מוניטין- בדיוק כמו עו"ד כמו יוסי ברקוביץ', אשר זמין עבורכם במספר: 077-5563945.

   ברוב המקרים ירושה עוברת בין הורים לילדים, ועקב כך הטיפול בנושא נראה פשוט וללא בעיות מיוחדות. יחד עם זאת, במקרים שבהם יש חילוקי דעות או בעיות, העניין הופך להיות מאוד מורכב. קראתם את הצוואה שעליה ההורים שלכם חתמו לפני פטירתם? נדמה לכם שישנה בעיתיות במסמך? שהצוואה לא אמיתית או שהיא נכתבה שלא מתוך שיקולים הגיוניים כאלה ואחרים? כדאי שתדעו שיש מה לעשות בנידון. עליכם לפנות אל עורך דין התנגדות לצוואה, ומוטב בהקדם. צאו מנקודת הנחה שאתם לא היחידים שנמצאים במצב הזה. עו"ד יוסי ברקוביץ' הוא האדם הנכון לכם, עימו תרגישו בידיים בטוחות.

   עורך דין התנגדות לצוואה – מה הוא עושה?

   אתם תוהים כיצד עורך דין התנגדות לצוואה יוכל לעזור לכם? פשוט מאוד, לפני הכול הוא יבדוק בצורה מעמיקה את התיק שאתם מניחים על שולחנו. מה הסיבה שבגללה אתם מתנגדים לצוואה? ובעיקר, האם אפשר להוכיח שאתם צודקים? איך באמת מוכיחים שאדם שכבר נפטר חתם בזמנו על צוואה לא מתוך בחירה חופשית? וכיצד מתנהלים במצבים מורכבים אחרים אם אותו אדם כבר לא איתנו? זו בדיוק המומחיות של מי שעוסק בתחום המורכב הזה. לכן, אם אתם רוצים שההתנגדות שלכם באמת תתקבל, כדאי שתבחרו עו"ד נכון

   זמינות, מקצועיות וידע נרחב בתחום – אל תתפשרו על כל אלה

   לבחור עורך דין התנגדות לצוואה זו משימה לא קלה. המורכבות נובעת בעיקר מכך שלרוב מדובר על עניין מאוד רגיש ומשמעותי. לכן, מוטב לבחור בעו"ד שבאמת תוכלו לסמוך על כך שהוא נלחם למען האינטרסים שלכם, תוך הכרה במצב רגיש זה. לכן, כדאי שתתקשרו למספר: 077-5563945 ותקבעו פגישה עם עו"ד יוסי ברקוביץ'. לעו"ד ברקוביץ' ניסיון עשיר בשלל מצבים מורכבים הקשורים לצוואות ולהתנגדות לצוואות.

   עו"ד התנגדות לצוואה

   תחום הצוואות והירושות הינו תחום רגיש מאוד, וברוב המקרים היורשים מצפים לקבל את הירושה המגיעה להם ללא בעיות מיוחדות. עם זאת, כפי שכולנו יודעים, ישנם הרבה מאוד מקרים מורכבים בתחום זה. לכן ברור מדוע לא מעט אנשים שנמצאים במצבים מורכבים בנושאים אלו מחפשים עו"ד התנגדות לצוואה. באופן עקרוני כל אחד יכול להתנגד לצוואה כלשהי, אך צריכה להיות עילה לכך. בנוסף, כמובן שבכדי להגדיל את הסיכוי שלכם להצליח בתהליך כזה, אתם זקוקים לעורך דין מומחה שיוכל ללוות אתכם. במקרה של עו"ד יוסי ברקוביץ' אתם בידיים הטובות ביותר מאחר ומדובר בעורך דין מקצועי, מוכשר, קשוב ומסור.

   כיצד עו"ד התנגדות לצוואה יכול לעזור?

   אתם תוהים מדוע עליכם לפנות אל עו"ד התנגדות לצוואה? האמת היא שזה פשוט: הוא מכיר את החוק היטב, ובנוסף, אם הוא מנוסה ומקצועי, עברו המקצועי הכולל לא מעט תיקים מורכבים הינו יתרון גדול. ניתן לראות שיש סיבות שונות שיכולות להוביל להתנגדות לצוואה, כמו למשל, כאשר יש פגמים במסמך זה או כאשר מגלים צוואה מאוחרת שהותיר המנוח לאחר הגשת בקשה למתן צו ירושה. מקרה נוסף הוא כאשר עולה חשד שהמנוח כתב את הצוואה בתנאים לא סבירים, כמו לדוגמה מתוך פחד. מה שבטוח זה שאם יהיה לכם עו"ד שבאמת מכיר את התחום הזה לעומק, הוא יסייע ויגדיל את הסיכוי שאכן תצאו כאשר ידכם על העליונה.

   עו"ד יוסי ברקוביץ' – הכתובת הנכונה עבורכם לענייני ירושות וצוואות

   כשזה מגיע לתחום דיני המשפחה, המכיל בתוכו מורכבויות ורגישויות רבות, יש להיעזר בעורך דין ותיק ומנוסה, אשר יעזור לכם לנווט בתחום מורכב זה. בין אם אתם רוצים לפנות אל עו"ד התנגדות לצוואה ובין אם אתם זקוקים לעזרה מקצועית בסוגיות אחרות הקשורות לירושה, אתם צריכים עו"ד הבקיא בתחום ובעל ניסיון מוכח- עו"ד ברקוביץ ישמח לעמוד לשרותכם לפרטים נוספים חייגו: 077-5563945.

   התנגדות לצו ירושה

   אם חשבתם שהדרך אל מימוש ירושה הוא פשוט וקל, אז לא תמיד  כך הם פני הדברים. החוק מאפשר לכל יורש להגיש התנגדות לצו ירושה באם הוא רואה זאת לנכון . ההליך מאפשר לכל יורש להביע התנגדות למימוש צו ירושה. הדבר נעשה באמצעות הגשת התנגדות אצל הרשם לענייני ירושה. בכדי לעשות סדר בדברים ובכדי שתוכלו כיורשים למצות את כל הזכויות המגיעות לכם, מומלץ לפנות לעורך דין המומחה בתחום כדי שילווה אתכם בתהליך.  עורך הדין יוסי ברקוביץ' הוא מומחה בתחום צוואות וירושות, כולל במפגש שישנו פעמים רבות בין תחום המקרקעין לבין תחום הירושות והעיזבונות בשל העובדה שפעמים רבות העיזבון כולל בתוכו נדל"ן.

   מה חשוב לדעת על התנגדות לצו ירושה?

   אם אתם כיורשים נתקלתם במצב בו אחד היורשים או אפילו כמה מהם מביע התנגדות והסתייגות ממימוש הירושה, יש לקחת בחשבון כי החוק מאפשר הליך זה של הגשת בקשה של התנגדות לצו ירושה. הגשת בקשה מסוג זה מתקבלת אצל הרשם לענייני ירושה שדן בבקשות אלו. דברים נוספים על התנגדות לצו ירושה:

   • בכדי להביע התנגדות לצו ירושה או יותר נכון התנגדות לבקשה לצו ירושה, יש צורך להגיש תביעה מסודרת אל הרשם לענייני ירושה, אשר מפרטת את המניעים להתנגדות.
   • אם נעתר הרשם לבקשת ההתנגדות, חלוקת העיזבון בין היורשים לא תהיה בדרך המקובלת של זהות היורשים וחלוקת העיזבון.

   הסיבות של התנגדות לצו ירושה הן מגוונות, כאשר אחת הסיבות הבולטות להתנגדות היא טענה על קיומה צוואה או כאשר יש ניסיון שלא לכלול את כל היורשים החוקיים בירושה או כאשר יורש מבקש להסתלק מירושתו.

   • בכדי להגיש בקשה של התנגדות לצו ירושה, יש צורך לכלול את כל הפרטים הרלוונטיים כגון שמו המלא של המתנגד מגיש הבקשה ותעודת זהות, שם המנוח או המנוחה, שמות כל היורשים בצרוף תעודות הזהות שלהם, הסיבות להתנגדות בצרוף מסמכים התומכים בסיבות המצוינות בכתב התביעה. כל זאת בצרוף תשלום אגרה וייפוי כוח של עורך דין

   סיכום דבר

   התנגדות לצו ירושה הינו הליך חוקי. עם זאת צריך לדעת כיצד להגיש את התנגדות נכון ובמסגרת הזמן המוגדרת להגשת ההתנגדות. ההתנגדות עצמה חייבת להיות ערוכה בצורה מדויקת משפטית כולל ייפוי כוח של עורך דין. לכן,  הדרך היעילה ביותר היא לשכור שרותיו של עורך דין שיידע כיצד לפעול ולהנחות אתכם בעניין. מוזמנים ליצור קשר עם עורך הדין ברקוביץ', עורך דין מומחה בתחום ירושות וצוואות בכל שאלה

   כיצד מגישים התנגדות לצו קיום צוואה?

   התנגדות לצו קיום צוואה היא הליך משפטי אשר נידון בבית משפט לענייני משפחה. חוק הירושה מספק כמה וכמה עילות אפשריות להגשת בקשה כזו, ובאופן טבעי מדובר כמעט תמיד בסיטואציות מורכבות, הן מהבחינה האישית והן מהבחינה המשפטית, ולכן מומלץ קודם כל להתייעץ עם מומחה בתחום. לעו"ד יוסי ברקוביץ' ניסיון נרחב בתחום זה, ובהתאם גם ידע יקר ערך ומועיל שיעזור לכם להבין האם אכן יש בסיס חוקי להתנגדות.

   דגשים חשובים לגבי התנגדות לצו קיום צוואה

   * מועד אחרון להגשה – ניתן להגיש את בקשת ההתנגדות לקיום הצוואה תוך 14 ימים ממועד פרסום ההודעה על הגשת הבקשה למתן הצו, ובתנאי שהצו עדיין לא הוצא. אם כבר הוצא צו, ההליך הנכון הוא בקשה לביטולו של צו קיום הצוואה.
   * אגרה – התנגדות למתן צו קיום צוואה כרוכה בתשלום מראש של אגרה בסך של כ-1,000 ש"ח (הסכום המדויק מתעדכן אחת לשנה, בהתאם לגובה עליית המדד). האגרה לא תוחזר גם אם הבקשה תידחה.
   * אופן ההגשה – התנגדויות לצו קיום צוואה מוגשות לרשם לענייני ירושה. ניתן לעשות זאת דרך האתר של הרשם, במשרדי הרשם במחוז הרלוונטי לכתובת מגורי המנוח או המנוחה (לאחר הזמנת תור מראש!) או בדואר (גם כן למשרד של הרשם בהתאם לכתובת המגורים של המנוח או המנוחה).
   * חובת יידוע – על מי שמגיש או מגישה התנגדות לצו לקיום צוואה חלה חובת שליחת העתקים מההתנגדות לכל הגורמים הנוגעים לדבר (היורשים האחרים וכל מי שעשוי להיות בעל עניין בכך).
   * תצהיר – יש לערוך תצהיר בפני עורך דין שבו מגיש הבקשה מצהיר כי כל העובדות המופיעות בבקשת ההתנגדות נכונות.

   ייעוץ מקיף וסבלני וייצוג תקיף ונחוש

   השירות של עו"ד יוסי ברקוביץ' במקרים של התנגדות לצו קיום צוואה כולל קודם כל ייעוץ סבלני ומעמיק לגבי סיכויי ההיתכנות של בקשה כזו. במקרים שבהם אכן כדאי לפעול, עו"ד ברקוביץ' נכנס לתמונה במהירות עקב הצורך להגיש את ההתנגדות תוך זמן קצוב, ונשען על ניסיון וידע כך שהבקשה תהיה מנומקת היטב ומעוגנת במסמכים ואסמכתאות מתאימות. במהלך הדיון בבית המשפט הוא מביא לידי ביטוי איכויות נוספות ובפרט נחישות ומחויבות מלאה ללקוחותיו.

   מאמרים נוספים

   עורך דין מומחה לירושות וצוואות
   חוק הירושה מאפשר מינוי מנהל לעיזבון, וזאת למטרות שונות, ובאופן טבעי עורך דין מומחה לירושות וצוואות הוא אופציה מתבקשת לתפקיד האחראי והמורכב. על-פי החוק, אם למנוח או למנוחה ישנם נושים הם רשאים לדרוש מינוי מנהל עיזבון, היורשים עצמם יכולים גם...
   להמשך קריאה
   פעולה משפטית שדורשת התנהלות מדויקת
   יש מקרים שבהם היכללות בצוואה משפרת את מצבו של האדם, ואפילו במידה ניכרת. מצד שני, יש גם מקרים שבהם האדם לא מעוניין להיות חלק מהצוואה. כשזה המצב, הפעולה הדרושה היא הסתלקות מצוואה. בין השאר מתבצע צעד זה כשיש חשש מנושים,...
   להמשך קריאה
   חברת שיווק באינטרנט חברת שיווק באינטרנט
   Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support