לשיחת ייעוץ ראשונית השאירו את הפרטים ונחזור אליכם

  מינוי אפוטרופוס

  מהו מינוי אפוטרופוס?

  מגיע היום שבו אחד מ"זקני השבט" , סבא, סבתא, אבא או אימא זקוקים לעזרה בענייני היום יום.

  מדובר על סיטואציה נפוצה המתרחשת כמעט בכל משפחה, שבה התפקוד הפיזי והנפשי של הסבים או ההורים ירודים, דרך קבלת ההחלטות פגומה, כושר השיפוט לקוי, בעיות זיכרון מתגלות, וישנו קושי תפקודי ניכר. ונדרש לעזור.

  ואז, אנחנו מתחלפים בתפקידים ונכנסים לתפקיד ה"הורה". והמבוגר נכנס להגדרה המשפטית של "חסוי"

  לעיתים מדובר גם במצבים שהאדם הינו צעיר יותר אבל החיים הביאו אותו לחוסר תפקוד יום יומי ואזי נדרש גם לו מינוי של אפוטרופוס.

  מערכת החוק בישראל קובעת כי ברגע שהאדם איננו תפקודי ומגלה בעייתיות בטיפול עצמאי בענייניו השוטפים אזי יש ונדרש למנות לו אפוטרופוס.

  האפוטרופוס נכנס כאמור לנעלי החסוי ומבצע עבורו את כלל העניינים הנדרשים לו.

  האפוטרופוס יכול להיות על גופו של החסוי, קרי על ענייניו הרפואיים, קבלת החלטות רפואיות, מתן הנחיות לטיפול, השמה במוסד סיעודי, אשפוז, וכיוצא בהללו.

  והאפוטרופוס יכול להיות על ענייניו החומריים של החסוי, קרי טיפול ברכושו הפיננסי והנדלנ"י.

  ויש גם יכולת להיות אפוטרופוס על כלל העניינים, קרי: כספיים, רכושיים, אישיים ורפואיים.

  כיצד מגדירים מינוי אפוטרופוס?

  על מנת להפוך לאפוטרופוס – יש לפעול מול בית המשפט לענייני משפחה ולהגיש תביעה מתאימה, ולעמוד בקריטריונים, יש לצרף מסמכים ואסמכתאות ולקיים הליך משפטי.

  לרוב , לאפוטרופוס יתמנה בן משפחה מדרגה ראשונה או שניה.

  חובות האפוטרופוס מפורטות בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ובתקנות. ונדרש ניהול קשר וחובת דיווח לרשויות.

  עו"ד יוסי ברקוביץ ניהל ומנהל הליכים רבים ומגוונים לקביעת אפוטרופוס לחסויים בכל רחבי המדינה.

  עו"ד ברקוביץ מעניק את כלל המעטפת הנדרשת ,החל משלב הייעוץ וחוות הדעת הראשונית, המשך במתן תשובות לכלל השאלות העולות , דרך ניהול בפועל של ההליך המשפטי בבית המשפט וזאת עד להשגת הצו השיפוטי, וכלה בליווי המשפחה לאחר מתן הצו, בהדרכה ובייעוץ ובפיקוח על התהליך.

  הנכם מוזמנים לשיחת ייעוץ ראשונית.

  בקשה למינוי אפוטרופוס

  בקשה למינוי אפוטרופוס

  בקשה למינוי אפוטרופוס הינה כלי משפטי בעל תפקיד משמעותי מאוד במצבים רגישים. לעיתים ישנה חשיבות רבה גם למימד הזמן, מפני שאדם שמאבד את שיקול הדעת ואת היכולת לנהל את ענייניו זקוק כמובן לעזרה דחופה. במצבים אלה מומלץ להיעזר בעורך דין מנוסה לצורך הגשת הבקשה, כך שלא תיתקל בהתנגדויות. זהו אחד מתחומי המומחיות של עו"ד יוסי ברקוביץ'.

  דגשים חשובים לגבי בקשה למינוי אפוטרופוס

  * תחומי אחריות – כל אפוטרופסות חייבת לכלול הגדרה ברורה של תחומי האחריות. ישנה אפוטרופסות לרכוש אשר מוגבלת לטיפול בנושאים פיננסיים, ישנה אפוטרופסות לענייני בריאות וגוף שמהותה אחריות על מציאת פתרונות למחלות ולצרכים אישיים וישנה גם אפוטרופסות כולל שמשלבת את שני התחומים הנ"ל.
  * חובת דיווח – מי שממונה כאפוטרופוס לענייני רכוש מחויב להגיש לאפוטרופוס הכללי דוח המפרט את כל נכסיו של האדם שנזקק לאפוטרופוס. לאחר מכן נדרשת הגשת דוח אחת לשנה אודות המצב הפיננסי העדכני.
  * חילוקי דעות בין האפוטרופוס לבין האדם עליו הוא ממונה – במקרים שבהם נדרש טיפול רפואי המחייב הסכמה מדעת, והאפוטרופוס מסכים לכך אבל האדם עצמו מתנגד, ייתכן שהסוגיה תובא לבית משפט.
  * אופן ההגשה – הבקשה מוגשת בכתב, למזכירות בית המשפט לענייני משפחה בהתאם למקום מגוריו של האדם שזקוק לאפוטרופוס.
  * הסכמת קרובי משפחה – כל קרובי המשפחה מדרגה ראשונה של האדם שממונה לו אפוטרופוס, אשר הם עצמם לא ממונים כאפוטרופוסים, נדרשים לחתום על הסכמה למינוי.

  טיפול אחראי ומעמיק

  עו"ד יוסי ברקוביץ' הוא משפטן ותיק ואחראי, אשר מטפל בכל מקרה המגיע לשולחנו במלוא הרצינות ותוך התייחסות מעמיקה לכל פרט ופרט. חשוב לציין כי בקשה למינוי אפוטרופוס אינה רק שירות טכני, שכן עורך דין מנוסה מספק גם ייעוץ מהותי – על-מנת שהאופציה של האפוטרופסות תתממש באופן מיטבי, ותסייע לאדם שאינו מסוגל לדאוג לעצמו עזרה אמיתית. השירות כולל סיוע באיסוף כל חוות הדעת הנדרשות לצורך מינוי אפוטרופוס לאדם, בכל שלבי החיים ומכל סיבה שהיא. הבקשות אותן מגיש עו"ד ברקוביץ' מנוסחות בקפידה, עומדות בכל הכללים הקבועים בחוק ומוגשות בזמן קצר ככל האפשר כדי להבטיח מענה הולם למצב הרגיש.

  תביעה למינוי אפוטרופוס

  תביעה למינוי אפוטרופוס

  מצב שבו אדם מאבד את היכולת לנהל באופן עצמאי את חייו, או אם מלכתחילה אין יכולת כזו (כשצעיר בעל צרכים מיוחדים מתקרב לגיל 18, גיל שבו פוקעת האפוטרופסות הטבעית של הוריו), מחייב היערכות מתאימה. אחת האופציות היא הגשת תביעה למינוי אפוטרופוס שיטפל בענייניו של האדם. עו"ד יוסי ברקוביץ' מסייע בהגשת התביעה כך שסיכויי ההיענות לה יהיו מקסימליים.

  כיצד מתנהלת תביעה למינוי אפוטרופוס?

  * הגשת בקשה – השלב הראשון בדרך למינוי אפוטרופוס הוא בקשה אשר מוגשת לבית משפט לענייני משפחה (בהתאם לכתובת מגוריו של האדם שזקוק לאפוטרופוס). מי שרשאים להגיש בקשה כזו הם קרובי משפחתו של אותו אדם. גם ליועץ המשפטי לממשלה ישנה הסמכות לתבוע מינוי אפוטרופוס.
  * תסקיר – בית המשפט שאמור לדון בבקשה למנות אפוטרופוס מבקש עריכת תסקיר של עובד סוציאלי – הן על האדם שזקוק לאפוטרופוס והן על המבקש או המבקשת. ניתן להגיש מראש חוות דעת מקצועית של עובד סוציאלי על-מנת לקצר את התהליך.
  * בדיקה האם האדם הביע בעבר רצון לגבי מצב אי כשירות – החוק מאפשר לכל אדם לערוך ייפוי כוח מתמשך. זהו מסמך שבו האדם מגדיר מראש מה הוא רוצה שיקרה אם יאבד את היכולת לטפל בענייניו. בהתאם תתבצע בדיקה האם קיים ייפוי כוח מתמשך, או לחילופין האם האדם הפקיד הנחיות מקדימות לאפוטרופסות או מסמך הבעת רצון.
  * החלטת בית המשפט – בתי משפט נדרשים לאזן בין זכותו של כל אדם לנהל בעצמו את חייו לבין החובה להגן על מי שכבר לא מסוגלים לעשות זאת. בהתאם מומלץ להיעזר בעורך דין מיומן על-מנת לשפר את סיכויי קבלת התביעה למינוי האפוטרופוס הנחוץ.

  מחויבות מוחלטת לכל מי שזקוק לעזרה

  הגשת תביעה למינוי אפוטרופוס למי שכבר לא מסוגל לדאוג לעצמו היא שירות שמחייב זמינות גבוהה מפני שבדרך כלל אי אפשר לדחות עוד את העברת הסמכויות לאדם אחר. עו"ד יוסי ברקוביץ' מודע לכך וזוהי נקודת המוצא של השירות שהוא מספק. בנוסף באים לידי ביטוי הידע הרב שצבר לאורך הקריירה בתחום ספציפי זה והמחויבות המוחלטת שלו להושיט עזרה אמיתית למי שזקוקים לכך.

  כיצד מתנהלת תביעה למינוי אפוטרופוס?

  בקשה למינוי אפוטרופוס זמני

  אף אדם לא יכול לדעת מה צופן בחובו העתיד, לא זה הקרוב ולא הרחוק יותר. גם מי ששומר על אורח חיים בריא ועושה ככל שהוא יכול להתרחק מסכנות לא יכול לדעת מה יקרה ולכן כל אדם נמצא בסיכון כזה או אחר. במידה וקורה משהו שהופך אדם לבלתי כשיר לנהל את ענייניו ולבצע את הפעולות השגרתיות שלו הרי שיהיה צורך שמישהו אחר יעשה את זה עבורו ובשמו. לשם כך יש להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס זמני כדי לקבל החלטות עבור אותו אדם ובעצם להוות את המבוגר האחראי עליו. יש חשיבות לעניין הזמני או הקבוע של הבקשה.

  מה המשמעות של בקשה למינוי אפוטרופוס זמני?

  כאשר קורה מקרה רפואי או מוחי שגורם לאדם זה או אחר לא להיות מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו הרי שפונים באופן מהיר לרופא או איש מקצוע. הוא זה שיאבחן את המצב וגם יבהיר אם מדובר בעניין זמני או קבוע. בקשה למינוי אפוטרופוס זמני, באופן טבעי, תוגש במידה ויש סיכוי גבוה שאותו אדם ישתקם מהמצב שנקלע אליו ויוכל לחזור להיות כשיר ולטפל בענייניו כפי שהיה רגיל לעשות. האישור שיינתן יהיה בעל תאריך תוקף ולקראתו, במידה ויהיה צורך בהארכה או בקביעה שמדובר במצב קבוע – יצטרך האפוטרופוס להגיש בקשה בהתאם לנסיבות.

  המשמעות של מינוי אפוטרופוס

  כל אדם צריך שיהיה מי שאחראי עליו ועל מהלך חייו במידה ואין הוא מסוגל לעשות את זה עבור עצמו. אלה יכולים להיות אנשים בוגרים בעלי צרכים מיוחדים, כאלה שנקלעו למצב רפואי מורכב, ילדים או קטינים ומי שהוגדר על ידי בית המשפט כפסול דין. קרובי המשפחה של כל אלה יצטרכו לכל הפחות להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס זמני ועם הזמן לבחון לעומק את הסטטוס של אותו אדם ובהתאם לו לקבל את ההחלטות הנכונות והמתאימות. במידת הצורך אפשר וכדאי לקבל ייעוץ משפטי מקצועי.

  מתעניינים בנושא של מינוי אפוטרופוס? הכתובת שלכם היא עורך הדין יוסי ברקוביץ שעוסק בתחום זה, בעל ניסיון רב ועם ידע נרחב.

  בקשה למינוי אפוטרופוס זמני

  מינוי אפוטרופוס

  קצת עליי:

  לשיחת ייעוץ ראשונית
  השאירו את הפרטים ונחזור אליכם

   מאמרים נוספים

   עורך דין מומחה לירושות וצוואות
   חוק הירושה מאפשר מינוי מנהל לעיזבון, וזאת למטרות שונות, ובאופן טבעי עורך דין מומחה לירושות וצוואות הוא אופציה מתבקשת לתפקיד האחראי והמורכב. על-פי החוק, אם למנוח או למנוחה ישנם נושים הם רשאים לדרוש מינוי מנהל עיזבון, היורשים עצמם יכולים גם...
   להמשך קריאה
   פעולה משפטית שדורשת התנהלות מדויקת
   יש מקרים שבהם היכללות בצוואה משפרת את מצבו של האדם, ואפילו במידה ניכרת. מצד שני, יש גם מקרים שבהם האדם לא מעוניין להיות חלק מהצוואה. כשזה המצב, הפעולה הדרושה היא הסתלקות מצוואה. בין השאר מתבצע צעד זה כשיש חשש מנושים,...
   להמשך קריאה
   חברת שיווק באינטרנט חברת שיווק באינטרנט
   Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support