לשיחת ייעוץ ראשונית השאירו את הפרטים ונחזור אליכם

  ניהול עיזבון

  ניהול עיזבון של מנוח בהתאם לחוק

  כדי לבצע ניהול עיזבון יש לפנות לרשם הירושות או לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למנות מנהל עיזבון, תפקידו לדאוג לחלוקת העיזבון ליורשי המנוח. למנהל עיזבון מספר תפקידים חשובים כמו איתור יורשיו של האדם הנפטר, פירעון חובותיו של המנוח והסדרת חלוקת העיזבון בין היורשים. אפשר לפנות לרשם הירושות או לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למנות מנהל עיזבון לפני או אחרי קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה.

  כדאי לדעת כי המוריש יכול להורות בצוואה שלו על מינוי מנהל עיזבון על מנת להסדיר את חלוקת העיזבון בין היורשים, הוא גם יכול להורות על זהותו של מנהל העיזבון.

  מהו עיזבון על פי החוק בישראל?

  עיזבון הוא סך הרכוש, הנכסים, הזכויות וגם החובות שהותיר אחריו אדם במותו, בחוק הירושה נקבע כי כספים שיש לשלם לאחר פטירתו של המנוח לפי חוזה ביטוח, קופת תגמולים או קרן פנסיה, לא נכללים במסגרת העיזבון. אם המנוח הותיר אחריו צוואה מחלקים את העיזבון בין יורשיו על פי ההוראות שלו בצוואה, במידה והמנוח לא הותיר צוואה מחלקים את העיזבון בהתאם לחוק הירושה.

  מנהל עיזבון

  מנהל עיזבון ממונה לרוב על ידי האפוטרופוס הכללי, תפקידו לנהל ולכנס את נכסי העיזבון שהותיר אחריו המנוח, לשלם את חובותיו ולחלק את יתרת העיזבון בין היורשים. מנהל העיזבון נמצא תחת פיקוח, עליו להגיש מסמך בשם פרטה ודוחות לאפוטרופוס הכללי, במידת הצורך עליו להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בקשות שונות, כמו כן עליו לבצע הליכים שונים מטעם יורשי המנוח ולדאוג לתשלום האגרות וההוצאות הנלוות לכך.

  מנהל העיזבון ויורשיו של המנוח יכולים להגיע להסכם בין יורשים כדי לקבוע את דרך חלוקת העיזבון, גם אם זה שונה מהקבוע בצוואה או בצו הירושה. חשוב לדעת כי מנהל עיזבון אחראי על כל העיזבון ולא רק על חלקים ממנו, הוא גם אחראי על ניהול העיזבון עבור כל יורשיו של המנוח ולא יכול לפעול רק מטעמם של חלק מיורשי המנוח.

  עורך דין מנהל עיזבון

  ברוב המקרים אין צורך למנות מנהל עיזבון אלא אם ישנם חילוקי דעות בין יורשיו של המנוח, ובמקרים בהם מתקשים לאתר חלק מהיורשים. כל יורש רשאי להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון זמני כדי לשמור על הנכסים, את הבקשה ניתן להגיש לפני קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה.

  במקרה שהמנוח לא הותיר אחריו צוואה, ניתן למנות מנהל עיזבון המוסכם על כל היורשים על פי דין, עם זאת אפשר להחליט גם על חלוקת ירושה ללא צוואה בלי למנות מנהל עיזבון, מומלץ לבצע זאת רק בעזרת עורך דין מקצועי ומנוסה.

  כשמעוניינים לבצע ניהול עזבון ע"י מינוי מנהל עיזבון זמני יש להגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה. כאשר יש הסכמה בין כל היורשים יש להגיש את הבקשה למינוי מנהל עיזבון למשרד הרשם לענייני ירושה, אם אין הסכמה יש להגיש את הבקשה לבית המשפט.

  בקשה למינוי מנהל עיזבון

  מנהל עיזבון מתמנה על ידי הרשם לענייני ירושות, בית המשפט לענייני משפחה או בית דין רבני לניהול העיזבון שהותיר אחריו הנפטר, כאשר היורשים לא יכולים לנהל את העיזבון או לחלק ביניהם את העיזבון בעצמם. יש מקרים שונים בהם היורשים לא יכולים לנהל את עיזבון המנוח, בדרך כלל בגלל מורכבות העיזבון, חובות כבדים שרובצים על עיזבון הנפטר או בגלל סכסוכים מרים בין היורשים. לכן, ניתן למנות מנהל לעיזבון הנפטר שתפקידו משתנה בהתאם לנסיבות.

  מהם תפקידיו של מנהל העיזבון?

  התפקיד של מנהל העיזבון משתנה בהתאם למקרה, ובאופן כללי עליו לאתר את נכסי העיזבון של המנוח, לרבות איתור חשבונות בנק, נכסים וחברות בחו"ל, ועליו לדאוג לתשלום חובות של הנפטר מתוך העיזבון, לגבות חובות פתוחים של העיזבון, לאתר את היורשים של המנוח ולנהל את נכסי העיזבון במיומנות. מנהל עיזבון רשאי לבצע פעולות נדרשות בנכסי העיזבון של הנפטר, לעיתים עליו לקבל היתר מבית המשפט כדי לבצע את הפעולה הנדרשת.

  איך ממנים מנהל עיזבון?

  כדי למנות מנהל עיזבון יש להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון לרשם לענייני ירושה, את הבקשה מגישים במקביל להגשת בקשה למתן צו ירושה או בקשה למתן צו קיום צוואה. ניתן להגיש את הבקשה גם לאחר שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה.

  את הבקשה למינוי מנהל עיזבון יכול להגיש כל אחד מהיורשים הכלולים בצו הירושה או כל אחד הזכאי לחלק לפי צוואת הנפטר. אם אין הסכמה בנושא מינוי מהל עיזבון יש להגיש את הבקשה אל בית המשפט לענייני משפחה בהתאם לכתובת המגורים של המנוח. אם הנפטר הוסיף בצוואתו דרישה למינוי מנהל עיזבון אין צורך לקבל הסכמה מהיורשים לפי הצוואה.

  שלבים למינוי מנהל עיזבון:

  • תשלום אגרה.
  • מילוי טופס והגשת בקשה לרשם לענייני ירושה (טופס מקוון, בדואר או הגעה ללשכת הרשם לענייני ירושה).
  • יש לצרף לבקשה למינוי מנהל עיזבון מסמכים ואישורים כמו תצהיר מאומת על ידי עורך דין, אישור על תשלום האגרה, ייפוי כוח לעורך דין, מסמכי הסכמה, צילום תעודות זהות של המנוח והיורשים וכו'.
  • הבקשה נבדקת על ידי עוזר הרשם לענייני ירושה או על ידי בא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה.
  • השלמת הטיפול והחלטה האם לדחות את הבקשה או לתת צו למינוי מנהל עיזבון.

  מהו ההליך החוקי?

  ההליך החוקי למינוי מנהל עיזבון נקבע בסעיפים 78 ו-81 לחוק הירושה ובתקנות 34-31 לתקנות הירושה. יש לשלם אגרה ולמלא טופס בקשה למינוי מנהל עיזבון. את הבקשה שולחים לעוזר של הרשם לענייני ירושה או לבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה. את הבקשה ניתן להגיש באחת משלוש דרכים:

  • הגשת בקשה מקוונת באתר של הרשם לענייני ירושה.
  • שליחת הבקשה והמסמכים הנלווים בדואר.
  • זימון תור לשעות קבלת הקהל בלשכת הרשם לענייני ירושה.

  באילו מצבים יש למנות מנהל עיזבון?

  ראוי לציין כי מינוי גורם כלשהו לצורך ניהול עיזבון נדרש רק במקרים שיש בהם צורך אמיתי, וחשוב לזכור כי מינוי מנהל העיזבון עשוי לסרבל את חלוקת העיזבון של הנפטר ולגרור הוצאות שונות. עם זאת, יש מצבים שבהם בהחלט כדאי למנות מנהל עיזבון, בעיקר במצבים הבאים:

  • עיזבון המנוח מורכב וכולל חברות, חשבונות בנק בארץ ובחו"ל, נכסים בארץ ובחו"ל וכד'.
  • סכסוך מר בין היורשים או בין הזכאים לפי צוואת המנוח.
  • חובות כבדים הרובצים על עיזבון המנוח.
  • ריבוי יורשים.
  • בין היורשים יש קטינים או יורשים חסויים.
  • צורך לשמור על זכויות היורש או היורשים בעיזבון הנפטר.
  • הנפטר לא הותיר אחריו צוואה והיורשים מעוניינים למנות מנהל עיזבון המוסכם על כולם.
  • קושי באיתור יורשים ורצון לשמור על העיזבון ולנהל אותו במקצועיות.

  מה הדין אם אין צוואה?

  במקרה שהנפטר לא השאיר אחריו צוואה רשאים היורשים על פי דין למנות אדם כמנהל העיזבון, כל עוד הוא מוסכם על כל היורשים. בנוסף, אם אין צוואה והיורשים מתקשים להסכים ביניהם על מינוי מנהל עיזבון, בית המשפט ימנה את מנהל העיזבון.

  יש מקרים יוצאי דופן שבהם בית המשפט לא מכבד את המינוי עליו החליטו היורשים והוא רשאי למנות לתפקיד מנהל עיזבון מטעמו. כך לדוגמה, בפס"ד בערעור שעניינו מינוי מנהל עיזבון קבוע (עמ"ש 24486-11-19) בית המשפט מינה מנהל עיזבון נוסף למנהל העיזבון שנבחר על ידי היורשים.

  למידע נוסף ולייעוץ ראשוני בנושא בקשה למינוי מנהל עזבון,

  צרו קשר באתר או בטלפון: 077-5563945

  נכתב על ידי:

  עורך דין יוסי ברקוביץ, 60, מתגורר בגני תקווה נשוי + 2.

  עורך הדין ברקוביץ מעניק שירות משפטי נרחב ללקוחות מגוונים מכל רחבי הארץ והעולם.

  לעו"ד ברקוביץ היכרות מעמיקה וניסיון רב עם העולם המשפטי הסבוך של דיני הצוואות והירושות. כתיבת הסכמים בין יורשים, ניהול עיזבונות, פירוק שיתוף, ניהול קונפליקטים ומשברים בין יורשים, ייצוג מקצועי בבתי המשפט הן כמתנגד לקיום צוואות והן כמשיב להתנגדות, ייעוץ לכתיבת צוואות, וכן ייצוג מקיף עם שוק המקרקעין, בתחום הסכמי המכר ומיסוי.

  לקריאה מאמרים נוספים בנושא ירושות וצוואת כנסו:

  ניהול עיזבון

  קצת עליי:

  לשיחת ייעוץ ראשונית
  השאירו את הפרטים ונחזור אליכם

   מידע נוסף בנושא

   השאלה כיצד מחלקים את הירושה, או מה עושים כשאחד מהצדדים לא מסכים לחלוקה, היא שאלה נפוצה, שכן מדובר במצב נפוץ הרבה יותר ממה שחושבים. לכן נשאלת השאלה: איך בכל זאת אפשר להתמודד עם סיטואציה כזאת? הרי ככל הנראה, אף אחד לא רוצה לדחות את קבלת הירושה המגיעה לו. הליכים בירוקרטיים שכאלו לקוחים זמן, ובמיוחד אם מדובר במספר יורשים, לכן הרצון לחלק הכול כמה שיותר מהר וביעילות הינו מובן. לצורך כך כדאי יהיה לפנות אל עו"ד שעוסק בתחום של ניהול עיזבון. איש מקצוע כזה יוכל לעזור לכם לחלק את הרכוש בצורה מיטבית וחוקית.

   המומחיות של עו"ד לענייני ניהול עיזבון

   אם ננסה להבין מדוע אנשים פונים אל עו"ד שהמומחיות שלו היא ניהול עיזבון, נראה שיש כמה סיבות עיקריות לכך, והן:

   • ויכוחים בין היורשים
   • אחד מהיורשים הוא קטין
   • אחד מהיורשים הוא חסוי
   • העיזבון מורכב ומרובה בנכסים.

   בחירת עורך הדין המתאים

   בעקבות כך אתם יכולים להיות בטוחים שאם גם אתם נמצאים במצב כזה, עו"ד שעוסק בתחום העיזבונות הוא האדם הנכון. ראשית, אתם לא היחידים שנמצאים בנקודה הזאת, ושנית, אם לא תפנו לעו"ד, עלול מאוד להיות שהעניין יגרר עוד ועוד. ואף יכול להפגע. התוצאה תהיה שאף אחד מהיורשים, לא יוכל לקבל את הירושה שממתינה לו, כך מוטב להתייעץ בהקדם.

   אם אתם מחפשים עו"ד שאפשר לסמוך עליו, ובעיקר בנושא אשר יכול להיות בעל מורכבויות כגון ניהול עיזבון מוטב לפנות אל עו"ד יוסי ברקוביץ'. אתם מוזמנים ליצור עימו קשר כבר עכשיו במספר הטלפון: 077-5563945, לקבוע אצלו פגישה ולהתחיל לקדם את הטיפול בירושה שמחכה לכם. בנוסף, תזכו תמיד לשירות אדיב, מקצועי ומסור כך שכל התהליך יכול להיות הרבה פחות מורכב ומלחיץ עבורכם ממה שאתם חושבים.

   עורך דין ניהול עיזבון

   ההחלטה כיצד להתמודד עם נושאים הקשורים לירושה, לרוב אינה פשוטה. אומנם ישנם הרבה מקרים בהם למעשה הנפטר הותיר אחריו צוואה מאוד ברורה, אך לא תמיד זה כך. בנוסף, נראים מצבים שבהם אומנם יש צוואה, אך היורשים אינם מסכימים לה וחלוקים בינם לבין עצמם. נשאלת השאלה: מה עושים במצב כזה? ואיך בכל זאת מקדמים את העניינים ומנהלים את הדברים? יש להיעזר בשירותיו של עורך דין ניהול עיזבון אשר ילווה אתכם לאורך התהליך, וחשוב להבין כי עניין זה הינו קריטי. לכן, אם אתם נמצאים בסיטואציה מורכבת שכזו, חשוב להבין כי עורך דין המתמחה בניהול עיזבון הוא האדם אשר אליו עליכם לפנות.

   כיצד עורך דין ניהול עיזבון יוכל לעזור לכם?

   הדבר תלוי במצב שבו הנכם נמצאים ובשאלה מדוע אתם פונים אל עורך דין ניהול עיזבון. ישנם למשל מקרים, שבהם הפניה אל עו"ד אשר עוסק בתחום זה תהיה מאחר ואחד מהיורשים הוא למעשה חסוי או קטין. כמו כן ישנם מקרים שבהם הסיבה היא ויכוחים אינסופיים בין היורשים ולעיתים העיזבון מורכב ודורש טיפול מיידי עוד לפני קבלת צו הירושה או צו קיום הצוואה . מה שבטוח, זה שאם תפנו אל עו"ד שבאמת מכיר את התחום, זה יוכל לעזור לכם לטפל בבעיה בצורה המיטבית ביותר. עו"ד מתאים יסייע לכם להגיע להסכם ולהבנה, וקבלת הירושה הממתינה לכם בקלות וללא סיבוכים מיותרים.

   עו"ד עם ניסיון וידע

   בחירת עורך דין ניהול עיזבון זו משימה שדורשת תשומת לב. עם זאת, לא כל עו"ד יוכל לעשות את הטוב ביותר עבורכם. לכן, אם אתם רוצים שהעניין לא רק יטופל, אלא גם חשוב לכם שהכול יקרה על הצד הטוב ביותר תוך מתן שירות מקיף ואיכותי, עו"ד יוסי ברקוביץ' זמין עבורכם במספר: 077-5563945 וישמח להעניק שירות אדיב ומקצועי בכל מה שקשור לניהול העיזבון שממתין לכם.

   הקרובים לכם נפטרו והותירו אחריהם ירושה? אם כך, מובן שתרצו לפעול על מנת לקבל ירושה זאת, אך לא תמיד הדברים כל כך פשוטים כפי שנדמה לנו. לעיתים מתעוררות מחלוקות רציניות בין היורשים ולעיתים הבעיה היא שאחד היורשים הינו קטין או חסוי. מה עושים במצבים כאלו ואיך אפשר להתמודד עם העניין בצורה נכונה? חשוב לדעת שבכל מצב כזה הכתובת הכי טובה שאליה תוכלו לפנות הוא למעשה עורך דין מנהל עיזבון. איש מקצוע כזה, במיוחד אם הוא בעל ניסיון, יוכל לעזור לכם לכל אורך הדרך, עד הרגע שבו הירושה תחולק. מתלבטים במי כדאי לכם לבחור?  עוה"ד יוסי ברקוביץ' – לשירותכם בכל מה שקשור לירושה.

   מה עושה בפועל עורך דין מנהל עיזבון?

   תוהים מדוע מוטב לפנות אל עורך דין מנהל עיזבון? חשוב שתבינו שמדובר על איש מקצוע שמכיר את התחום הזה בצורה מעמיקה ביותר. זה אומר שלא משנה מה הסוגיה שמונחת על שולחנו, שכן אם תפנו אל עו"ד מנוסה, הוא ידע כיצד לעזור לכם. גם אם העניין מורכב מאוד הוא האדם שיוכל לעזור לכם להגיע להחלטות נכונות , ומטבע הדברים, כיוון שמדובר על עו"ד, הוא ידאג גם שההסכם יהיה מנוסח כמו שצריך ובצורה חוקית.

   איזה עו"ד מתאים למשימה מורכבת שכזו?

   בחירת עורך דין מנהל עיזבון זו לא משימה קלה כפי שהרבה אנשים נוטים לחשוב. לכן טבעי שגם אתם תהיו קצת בדילמה, כי איך באמת בוחרים עו"ד? לא משנה אם אתם רוצים בעצמכם לכתוב צוואה או שתרצו לטפל בירושה שמגיעה לכם- מה שבטוח זה שאתם צריכים עורך דין שזה הוא תחום מומחיותו. לכן עו"ד יוסי ברקוביץ' העוסק בתחום זה שנים ארוכות  זמין גם עבורכם בכל עת במספר הטלפון: 077-5563945, ויעניק גם לכם שירות מקצועי, איכותי ואדיב ללא פשרות.

   מאמרים נוספים

   הליך משפטי פשוט וחשוב
   בקשה לצו קיום ירושה עשויה להיות הליך טכני פשוט יחסית (אם כי כזה שמצריך השקעת זמן ותשומת לב לא מבוטלות). יחד עם זאת הגשת הבקשה - לרשם לענייני ירושה או לבית דין דתי, באופן מקוון או ידני - עלולה להסתבך....
   להמשך קריאה
   אופן חלוקת הנכסים בין היורשים
   עיזבון - כלומר כלל הנכסים שהותיר אדם שהלך לעולמו - הוא במקרים רבים מקור לחילוקי דעות בין מי שאמורים לחלוק ביניהם את אותם נכסים. אמנם החוק מאפשר לכל אדם לערוך צוואה שמבהירה כיצד יחולק רכושו (פעולה מומלצת מאוד!), ובמקרים שבהם...
   להמשך קריאה
   חברת שיווק באינטרנט חברת שיווק באינטרנט
   Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support